Přehled bulharské gramatiky (pdf)

Přehled bulharské gramatiky (pdf)

Velmi stručný úvod do sociolingvistické situace bulharštiny a její gramatiky.