Vánoční jazykový jarmark 2017

Vánoční jazykový jarmark se koná pod záštitou FF UK.

kdy? 14.12. (15-20)

kde? Hybernská 4

Na Vánočním jazykovém jarmarku se představí téměř dvacet prodejců a vydavatelů jazykové literatury – cizojazyčná beletrie, učebnice, odborná překladatelská literatura. Nabídka bude velmi pestrá – od knih přes flashcards a výukové pomůcky až po hry. Paralelně dostanou studenti možnost přinést a nabídnout k prodeji knihy z druhé ruky (i studenti budou požádáni, aby šlo o jazykovou literaturu). Doprovodný program: přednáška Jak se rozmluvit v cizím jazyce (Lucie Gramelová)

Účast potvrdili: 

English Books (anglická beletrie a učebnice)

Chinese Point (dovoz učebnic čínštiny)

Řecký koutek (knihy z Řecka)

Libri Italiani (knihy z Itálie)

Anglické knížky pro děti

Apostrof (Titulkujeme, Moderní technologie ve službách překladatele, Umění překladu)

Jazykový koutek (albánština, turečtina, řečtina)

Double Bubble (anglické říkanky)

Jednota tlumočníků a překladatelů (vlastní produkce, ukázka oceněných slovníků)

KAVA-PECH (Petr Chrdle, převážně esperanto)

Dar Ibn Rushd (perština a arabština)

Romeo (nakladatelství Jiřího Joska, dvojjazyčné překlady Shakespeara)

Czech Step by Step (učebnice češtiny pro cizince)

Jazykové hry (čeština pro cizince)

Další vydavatelé a prodejci jsou v jednání.