Uplatnění absolventa FF UK na trhu práce

Na FF UK budu letos učit předmět s názvem Uplatnění absolventů FF UK na trhu práce. Není to novinářská kachna!!! Dostala jsem úžasnou příležitost vytvořit tenhle praktický předmět a každý týden si pozvat hosta z praxe, který vám prozradí jak se stát literárním překladatelem nebo soudním tlumočníkem, jak si najít práci v cestovním ruchu nebo co obnáší práce v korporaci.

Předmět je třeba nalézt a zapsat v SISu!

Začínáme 24.10.!!! Pokud chcete mít náskok a seznámit se s novým prostorem FF UK dříve (a samozřejmě i se mnou:-)), jste srdečně zváni na přednášku Jak se učit jazyky, která se koná 3.10. od 17 hodin ve velkém přednáškovém sále v Hybernské 4. 

Anotace

Úterý  15 50 – 19 00 (Hybernská 4)

4 kredity

Cílem semináře je představit studentům FF UK možnosti profesního uplatnění a pomoci jim zorientovat se na trhu práce. Smyslem přednášky je zprostředkovat autentickou zkušenost odborníků, důraz je kladen zejména na otevřenost, pokud jde klady i zápory jednotlivých profesí, a praktické postupy, které vedou k dané profesní kvalifikaci. Každé úterý představíme jedno téma, oblast, kde se naši absolventi běžně uplatňují (cestovní ruch, překladatelství, tlumočení apod.). O tématu promluví host z praxe, kterým je vždy někdo z oborové asociace, autoři odborných publikací v rámci daného oboru, experti, konzultanti apod.

V přednášce  (15 50 – 17 20) má slovo především náš host, seminář  (17 30 – 19) je věnován diskusi a realizování některých praktických cvičení.

24.10. Preference prvního zaměstnání a reálné možnosti na trhu práce (Lucie Gramelová)

31.10. Jak najít práci v cestovním ruchu (PhDr. Jolana Myslivcová, majitelka agentury Tyrkys a místopředsedkyně představenstva Asociace cestovních kanceláří)

7.11. Tlumočení nebo překlad? (Miroslav Pošta, překladatel z angličtiny, švédštiny, chorvatštiny a autor knih Titulkujeme profesionálně a Technologie ve službách překladatele)

14.11. Literární překlad (Viktor Janiš, překladatel z angličtiny, cena Jiřího Levého, ocenění Nejlepší překladatel roku a řada dalších)

21.11. Co obnáší práce v korporaci? (tým personalistů ze společnosti Accenture)

28.11. Jak obstát na volné noze – jako lektor, překladatel nebo tlumočník (Lucie Gramelová)

5.12. Jak se stát soudním tlumočníkem (oslovena Komora soudních tlumočníků)

12.12. Jak se hledá práce? Od životopisu až po pohovor (Karolína Harries, koučka)

19.12. Travelhacking (Petr Novák, TravelBible)

 

Přednášek je možné zúčastnit se také jednotlivě, tedy pouze na vybraná témata. Srdečně zváni jsou také zájemci z řad veřejnosti. Těšíme se na hojnou účast!