FF UK

Řada ukazatelů naznačuje, že OSVČ v jazykových službách patří spíš k těm nízkopříjmovým skupinám mezi volnonožci/ živnostníky. Jeví se to téměř jako nepochopitelné, jedná se přece o většinou vysokoškolsky vzdělané lektory/ překladatele/ tlumočníky s mnohdy velmi vyhraněnou specializací. Pojďme se podívat, jaké jsou možné příčiny a co s tím eventuálně dá dělat. Na všechno totiž […]

V jakých profesích končí absolventi Filozofické fakulty?

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy si nevede statistická data o tom, v jakých profesích končí její absolventi. (Rozhovor najdete zde, zejména otázky 6, 7, 8). A protože mě to z principu štve, začala jsem si vést vlastní statistiku. Následující statistická data pocházejí ze vzorku 213 lidí, skladba je následující: absolventi filologických oborů , zejména španělština, portugalština, nizozemština, němčina, […]

Končíte fildu? 10 důležitých odkazů pro absolventy FF UK

Studium na FF UK je skvělá volba a nikdy bych neměnila. Jenže čím víc se blíží konec studia, tím víc přemýšlíte, co dál. Nejvíc uchazečů končí ve firmách a korporacích, určitá část jde na volnou nohu, hodně toho spolkne nezisk, trochu méně pak kultura a kulturně zaměřené instituce, nezanedbatelná část uvízne úplně mimo pracovní trh […]

Uplatnění absolventů humanitních oborů

Dne 11.2.2015 zaznělo v rozhovoru Lidových novin s děkankou FF UK: „Nevedeme si statistiku jejich uplatnění (rozuměj uplatnění  absolventů), a nevíme tedy, kolik procent v kterých profesích končí…“.  Následuje sdělení, že nezaměstnanost absolventů celé univerzity je velmi nízká. Pomineme teď skutečnost, že z tvrzení paní děkanky vyplývá, že Filozofická fakulta nepřispěla do univerzitní statistiky žádnými  daty (vždyť je přeci […]