Začínáte s romštinou?

 IMG_0006

Čeština a romština jsou si podobnější, než se na první pohled zdá. Romština patří mezi novoindické indoevropské jazyky, kam dále patří například hindština, pandžábština nebo bengálština. Důkazem pro příbuznost s dalšími indoevropskými jazyky jsou paralely v gramatice a také mnohá slova základního slovního fondu, přičemž mnohých pozorujeme alespoň vzdáleně podobnost také s češtinou (například e jakh „oko“, o phral „bratr“, e jag „oheň“, o ruv „vlk“, te dživel „ţít“, te merel „zemřít“). Tak, jak se Romové na svých cestách rozdělovali, vznikla řada dialektů a variant. Romové, kteří žijí u nás, hovoří a) slovenskou romštinou, b) maďarskou romštinou, c) olašským dialektem. Přestože tyto varianty vykazují mnohé rozdíly, jejich mluvčí se spolu mohou domluvit. Možná největší překážkou při porozumění mezi jednotlivými variantami je přejímání slov z „kontaktních jazyků“, tj. jazyků, se kterými se romština setkává na daném území. Označení jevů, které jsou nové a neznámé, totiž romština tradičně přejímá z jazyka většinového. Tak například slovenská romština přejala mnoho slov ze slovenštiny (e kupelka „koupelna“, e spalňa „ložnice“, želeno „zelený“, e farba „barva“, o cesnakos “česnek“, o predsedas „předseda“) a následně potom také z češtiny. Navíc si každá varianta uchovává také mnohá slova z jazyků, se kterými byli Romové v kontaktu při svých cestách. Na romštinu, kterou hovoří Romové ve střední Evropě, nejvýrazněji působila byzantská řečtina. Z ní pocházejí například některé číslovky (efta „sedm“, ochto „osm“, eňa „devět“) a mnohá podstatná jména (e luluďi „květina, rostlina“, o papus „dědeček“, e ora „hodina“, o drom „cesta“, e paramisi „pohádka“). Dále najdeme v romštině výpůjčky z srbštiny, rumunštiny, maďarštiny a dalších jazyků.

vložil/a | rubrika: , ,

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.