Jak na gramatiku

Když si povídám s někým o tom, jak se učit jazyky, nakonec často přijde otázka No dobrá, ale jak na tu gramatiku? Jak se to mám učit?

Řeč dnes bude hlavně o angličtině, ale při troše fantazie se každá metoda dá použít i pro jiné jazyky. Já sama to mám tak, že gramatiku se prakticky neučím a v tomhle článku se mi snad podaří osvětlit, proč tomu tak je. Jako lektor však musím respektovat, že lidé jsou různí, že každý je jiný studijní typ a má jiné potřeby. Někdo prostě gramatickou analýzu vyžaduje, pomáhá mu dril a neobejde se bez tabulek.

Metoda přímého mluvení

Simply speaking

simply speaking

Tuhle knihu doporučuji všem věčným začátečníkům na angličtinu, ale také těm, kteří se chtějí rozmluvit (a jinak už dosáhli celkem slušné úrovně). Studenti procvičují pouze poslechem a mluvením nahlas spolu s mluvčími na CD. Navíc se jedná o ucelenou řadu, na první díl navazuje Simply speaking pro mírně pokročilé, Simply speaking pro středně pokročilé a intenzivní kurz anglické konverzace Get Talking.

Tahle metoda je rozhodně vhodná pro typ intuitivní, ale mám za to, že může výrazně pomoct i typu analytickému.

A co jiné jazyky? 

Metodu přímého mluvení, ale také další metody, o kterých tu je řeč, můžete snadno simulovat doma a samozřejmě pasovat na jiné jazyky. Metoda přímého mluvení funguje tak, že máte určité penzum vět namluvené rodilým mluvčím. Věty jsou řazeny buď podle gramatických témat nebo podle okruhů slovní zásoby. Dobře můžou posloužit například stránky Goethe Verlag, kde máte ke každému jazyku několik set vět. Důležité je každou větu nahlas zopakovat a ochota projet každou sadu desetkrát, dvacetkrát (kam až vaše trpělivost sahá).

Callanova metoda

Z mého pohledu se jedná o opak předcházející metody. Tahle v současné době dost populární metoda (na jejíž bázi pracuje i mnoho jazykových škol) pracuje s drilovou otázkou a odpovědí. Hodina je věnována jednomu gramatickému tématu, které je procvičeno na desítkách příkladů stylem otázka – odpověď. Pokud vás metoda zaujala, zde je heslo Callanova metoda na wikipedii.

Tahle metoda se rozhodně víc hodí pro typ analytický, ale stejně tak pokud jste introverti. Oceníte totiž, že při hodině vedené tímto způsobem mluvíte mnohem častěji, než byste mluvili v běžném kurzu. Přestože se však prezentuje jako metoda vysoce zábavná, může to být pro někoho celkem nuda. Nevytváříte totiž autentické věty/ texty, ale celou hodinu drilujete podle šablony.

grammar

Typologie studenta

Rozhodující tedy může být informace, zda jste v učení cizích jazyků spíš analytický nebo intuitivní typ. Já jsem spíš ten intuitivní typ, vyhovuje mi učit se věty nebo dokonce krátké texty. Radši než to, jak se tvoří minulý čas, se naučím dvacet vět v minulém čase, ideálně frekventovaná slovesa nebo rovnou to, co nejčastěji v minulém čase říkám.  Gramatiku se tedy učím podobně jako kdybych se učila slovíčka. Oproti tomu, analytický typ potřebuje rozbor a přesné nástroje, také vyžaduje velmi záhy informaci o výjimkách. Má rád tabulky, grafy, vzorečky. Analytický přístup v Jazykovém koutku reprezentuje například starší článek Gramatická analýza při výuce cizího jazyka

Jako lektor kombinuju obě metody, a to jak pro individuální studenty, tak pro skupiny. Ve skupině jde o to, že studenti jsou téměř vždy namixovaní a chci, aby si každý přišel na své, aby každý viděl „svou cestu“ ke gramatice. To znamená, že jedeme jak dril, tak komunikativní metodu. No a zjistila jsem, že je to vhodné i u individuálních studentů, přestože třeba dobře vím, jaký jsou typ. Prostě se vyplácí spojit tu gramatickou informaci tzv. z obou stran.

Pár drobností, které mohou pomoci

Určitě doporučuji nainstalovat do počítače Grammarly, bude kontrolovat ve všem, co napíšete (maily, chat, word) nejen pravopisné, ale také gramatické chyby (například předložkové vazby). Tenhle program je zdarma a americký vysokoškolský student bez něj nedá ani čárku.

Pokud se vyžíváte v nepravidelných slovesech, jistě si budete rozumět s Verbixem. Najdete tu stovky a stovky sloves v desítkách jazyků. U každého slovesa najdete kompletní přehled tvarů, nepravidelné tvary jsou červeně.

Pro angličtináře je klasikou (a nejen na gramatiku) stránka Help for English, vaší pozornosti doporučuji například seriál o nejčastějších chybách českých studentů v angličtině. Podobné články mě osobně strašně moc pomáhají si věci zapamatovat. Jsem ten typ, co potřebuje k zapamatování čehokoliv příběh/ povídání nebo prostě „omáčku“.

A na závěr Broňa Sobotka 🙂 Já si prostě nemůžu pomoct a musím tu opět po sto dvacáté osmé doporučit Broňův youtube kanál a samozřejmě zejména videa zaměřená na gramatiku a časté gramatické chyby. Jen namátkou: Minulé časy jasně a přehledně, Velká předložková výzva nebo Používání členů v angličtině. Slyšet Broňu mluvit o členech to je něco docela jiného než číst o členech v nějaké gramatice. Podobné kanály existují prakticky pro všechny světové jazyky.

vložil/a | rubrika: , ,

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.