čínština

Bao Do vystudoval sinologii na FF UK, kde nyní také externě vyučuje didaktiku čínštiny. Téměř deset let také působí jako lektor standardní čínštiny. Díky své tlumočnické praxi se v tomto jazyce specializuje především na mluvený projev. Povídali jsme si o charakteristice čínštiny, o tom, co je na ní nejtěžší a co je na ní naopak […]