čínština

Jeden kámen na dva ptáky: krásy čínštiny (Hana Do)

Studium jazyků člověka obohatí. A mnohdy i pobaví. Nevěříte? Jako každý jazyk, i čínština má svá specifika. Mám teď na mysli takové ty fráze a ustálená slovní spojení, která mohou být napříč jazyky tak podobná, ale zároveň jiná. Nabízím vám kratičký příběh, kde jsem si dovolila přeložit čínská rčení doslova: Karel byl dobrák. A tak […]

Bao Do vystudoval sinologii na FF UK, kde nyní také externě vyučuje didaktiku čínštiny. Téměř deset let také působí jako lektor standardní čínštiny. Díky své tlumočnické praxi se v tomto jazyce specializuje především na mluvený projev. Povídali jsme si o charakteristice čínštiny, o tom, co je na ní nejtěžší a co je na ní naopak […]