Co mají společného Kleopatra a Nikola Tesla?

Samozřejmě že zájem o cizí jazyky! Pojďme se dnes podívat na sedm osobností historie, které vás překvapí svými jazykovými znalostmi.

  1. Kleopatra

Dle dochovaných kronik a pramenů Kleopatra ovládala celkem 9 jazyků, a tak při diplomatických jednáních jen zřídka využívala služeb tlumočníka. Jejím mateřským jazykem byla řečtina, ale získávala velký obdiv za to, jak dokonale ovládala také starou egyptštinu, jež se na území Egyptské říše používala do pátého století našeho letopočtu. Dalšími jazyky, ve kterých se Kleopatra bez problémů domluvila, byly hebrejština, troglodytština, etiopština, syrština, médština nebo parthština. Pomoc nepotřebovala ani při vyjednávání v arabštině. Dá se předpokládat, že právě její jazykové znalosti jí pomohly stát se úspěšnou panovnicí. Jen pro zajímavost – to vše stihla do své smrti v pouhých 39 letech…

  1. Nikola Tesla

Nebyl to jen geniální inženýr, ale také člověk, který kam přijel, toho jazyk se naučil. Narodil se na vesnici Smijan, kterou dnes najedeme v Chorvatsku, ale tehdy náležela Rakouskému císařství. Tesla se proto už od dětství sekával jak s němčinou, tak i srbochorvatštinou. Ve škole se pak naučil francouzštinu – tehdejší jazyk vzdělanosti. Poté se přestěhoval do Budapešti, kde pracoval v městské telefonní ústředně a během vyřizování četných telefonátů se naučil maďarštinu. O rok později odjel do Paříže, kde si zdokonalil školní francouzštinu a pak se zase rozhodl přesídlit do Spojených států, kde se zase rychle naučil anglicky. O Teslovi je všeobecně známo, že byl velký introvert, a tak měl zřejmě jen málo příležitostí své jazykové znalosti využít.

  1. Vladimir Nabokov

Sám sebe Nabokov považoval za „amerického spisovatele, který se narodil v Rusku, získal vzdělání ve Velké Británii, kde se věnoval francouzské literatuře předtím, než se přestěhoval do Německa“. Tvrdil o sobě, že jeho „hlava mluví anglicky, srdce rusky a ucho francouzsky“. Nabokov byl jediným ruským spisovatelem, který dokázal na stejné úrovni tvořit literární díla ve dvou jazycích – ruštině a angličtině. Své nejslavnější dílo Lolita napsal nejprve anglicky a poté jej sám přeložil do ruštiny, nebo lépe řečeno, vytvořil v ruštině dílo zcela nové. Do angličtiny naopak přeložil řadu vrcholných děl ruské literatury, jako např. Evžen Oněgin nebo Slovo o pluku Igorově.

  1. Alžběta I.

Jakožto budoucí královně bylo Alžbětě I. dopřáno to nejlepší vzdělání, ze kterého si už v 11 letech odnášela znalost 6 jazyků. V 5 letech kromě angličtiny ovládala velštinu, protože velšsky na ni mluvila její první guvernantka. Poté ve škole denně absolvovala soukromé lekce francouzštiny, řečtiny a latiny. Později se také naučila španělštinu, a kromě toho byla schopna komunikovat vlámsky a italsky. Její učitelé často upozorňovali na Alžbětinu fenomenální paměť, píli a schopnost rozlišovat v naučených jazycích nejrůznější dialekty. Své jazykové znalosti naplno využila při utváření britské zahraniční politiky po roce 1558, kdy byla korunována královnou anglickou a irskou. Předpokládá se dokonce, že právě znalost španělštiny Alžbětě pomohla porazit španělskou Armadu v roce 1588.

  1. Bedřich Engels

Spoluzakladatel marxismu, ale rovněž tzv. hyperpolyglot, o kterém se traduje, že na úrovni rodilého mluvčího ovládal 10 jazyků a v dalších 10 byl schopen komunikovat. Jak by se dalo čekat, svých jazykových znalostí efektivně využíval k šíření marxistické ideologie prostřednictvím přednášek a nesčetných dopisů, které psal svým stoupencům po celém světě. Podle většiny svědectví perfektně hovořil německy, anglicky, francouzsky, italsky, rusky, portugalsky, španělsky, polsky a, což je zajímavé, ovládal také irskou gaelštinou, a dokonce milánský dialekt. Zajímal se i o arabštinu a perštinu, kterou se dle vlastních slov naučil za pouhé 3 týdny. Engelsovo „sbírání“ jazyků začalo už v dospívání, kdy odešel z domu, protože jeho sílící ateismus narážel na přísnou protestantskou výchovu. Postupně strávil čas v Belgii, Francii, Švýcarsku, Německu a Anglii, kde se cizí jazyky učil a naplno je využíval.

6.      J.R.R. Tolkien

Jeden z nejzvláštnějších polyglotů, který kromě osvojování existujících jazyků vymýšlel své vlastní a dokázal v nich plynně komunikovat. Narodil se v Jihoafrické republice do rodiny německých imigrantů, a tak byl vícero jazyky obklopen již od narození. Matka jej naučila latinu, francouzštinu a němčinu, ve škole pak ještě přidal řečtinu, italštinu, španělštinu a velštinu. Ale ani to mu nestačilo! Během univerzitních studií se zaměřil na „vymřelé“ jazyky jako byla staroslověnština, staroinslandština nebo středověká velština. Poté jako nejmladší profesor na univerzitě v Leeds vyučoval angličtinu a zároveň se sám zdokonaloval v norštině, ruštině, nizozemštině, dánštině a švédštině. Právě akademická znalost starých skandinávských jazyků pak Tolkiena inspirovala při vytváření elfštiny a dalších nových jazyků v jeho knihách.

7.      Audrey Hepburn

Hvězda hollywoodských černobílých filmů plynně hovořila celkem 6 jazyky – anglicky, nizozemsky, francouzsky, španělsky, německy a italsky. Na rozdíl od většiny jazykových nadšenců měla na jazyky tak trochu štěstí a nemusela se je všechny učit pečlivě z učebnic. Narodila se do rodiny britského podnikatele a nizozemské baronky, takže vyrůstala dvojjazyčně. Její rodiče byli členy Britského svazu fašistů, a proto také u své dcery pěstovali znalost němčiny. Na soukromé škole v Belgii se pak naučila francouzsky, italštinu si osvojila během 13letého manželství s italským psychiatrem a španělštinu se zase naučila díky častému natáčení v Mexiku.

vložil/a | rubrika:

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.