Deset zajímavostí o norštině

  1. Kolik a kde?

Norsky na světě hovoří bezmála 5 milionů mluvčích. Ačkoliv status úředního jazyka má pouze v Norsku, je srozumitelná s dánštinou a švédštinou, jež taktéž patří do skupiny severogermánských jazyků, které se vyvinuly ze staroseverštiny. V severních částech Norska rovněž narazíme na sámštinu, jež s vývojem norštiny sice nemá nic společného, zato v ní najdeme český prvek – právě z češtiny totiž přejala diakritické háčky!

  1. Má dvě varianty

Jejich názvy znějí bokmål (doslova „knižní jazyk“) a nynorsk (v překladu „nová norština“). Bokmål se velmi podobá dánštině, která byla v Norsku hlavním jazykem od konce 14. století, kdy území přešlo pod dánskou nadvládu, až do jazykových reforem začátkem 20. století. Variantu nynorsk v 50. letech 19. století vytvořil lingvista Ivar Aasen na základě směsice norských dialektů v rámci svého rodu národního obrození. Ačkoliv převážná většina Norů dnes preferuje bokmål, ve škole se učí obě varianty.

  1. Prestiž dialektů

Kromě dvou spisovných variant norštiny v Norsku narazíme na velké množství dialektů, které tu mají velmi silné postavení, a to i rámci komunikace ve veřejném prostoru a ve školách. Tento stav je výsledkem dlouhodobé neexistence jednotného norského jazyka během několikasetleté dánské nadvlády. Dialekty se dají rozdělit na dvě hlavní skupiny – východní a západní. Taktéž platí pravidlo, že „voda spojuje a hory rozdělují“, nejvýraznější dialekty proto najdeme v odlehlých hornatých oblastech.

  1. Překladatelské oříšky

I norština má slova, která se do ostatních jazyků nedají jen tak převést. Jedním z nich je fysen, kterým Norové označují pocit chuti na něco dobrého (a většinou nezdravého), aniž by však věděli, co přesně chtějí. Taktéž stojí za zmínku utepils – pivo vychutnávané venku. S ním se pojí lønningspils – pivo, na které se jde v den výplaty. Døgnvill zase označuje pocit ztracenosti v čase, zejména z nedostatku spánku. Snad nejtypičtější je ale pro Norsko friluftsliv – výraz pro život trávený co nejvíc venku v přírodě.

  1. Mezinárodní norská slova

Jedním z nejznámějších slov spjatých s Norkem je fjord neboli úzký mořský záliv vytvořený ledovcem, který zasahuje hluboko do pevniny. Výraz vznikl ve druhé polovině 17. století ze staroseverského fjörðr, v překladu „záliv, ústí řeky“, odvozeného od severogermánského *ferthuz, tedy „místo pro břebrodění“. Konkrétně čeština si z norštiny vzala slalom, pocházející z norského slalåm, v němž slad znamená „nakloněný“ a lōm je „stopa“.

  1. Bájný Kraken

Název této příšery, které se dávala za vinu častá ztroskotání lodí v norských vodách, pochází z 18. století a je odvozen od staroseverského krake, jež mimo jiné znamenalo vyvrácený strom, který obrovskou chobotnici docela připomíná. Záznamy o setkání s monstrózními mořskými příšerami, které svými chapadly byly schopny stáhnout loď pod vodu, se však objevovaly již od 13. století. Zřejmě se jednalo krakatice obrovské, dorůstající více než 10 metrů.

  1. Láska ke složeninám

Pokud bychom měli určit, v čem se norština nejvíc podobá němčině, bude to způsob tvoření slov skládáním. Stejně jako v němčině spoustu z nich ani nenalezneme ve slovníku, neboť je můžeme při dostatečné znalosti jazyka a troše kreativity hravě tvořit za pochodu – např. skjærgårdsjeep (souostrovní jeep).

  1. Nahoru a dolů

Neméně zajímavá je fonetická stránka jazyka, založená na dvou základních tonémech, které norštinu vzdáleně připodobňují čínštině.😊 Přízvuk 1 indikuje stoupavou intonaci, kdežto přízvuk 2 znamená klesavou intonaci na přízvučné slabice a stoupání až při vyslovení následující slabiky. V některých případech tonémy rozhodují dokonce o významu slov – např. bønder s přízvukem 1 znamená „sedláci“ a bønner s přízvukem 2 jsou „fazole“. Podobný rys má též švédština.

  1. Zvláštní samohlásky

Jsou jimi Å, Æ, Ø, které je poměrně těžké najít na mezinárodních klávesnicích, a proto se občas dají zapsat též jako AA, AE, OE. Výslovnost písmena Å se podobá českému Ó nebo anglickému [Ɔː], jež slyšíme např. ve slově saw. Æ se zase dá přirovnat k anglickému „širokému E“ ve slovech sad, cat nebo fat. Ø se podobá německému Ö ve slově nötig nebo francouzskému [Y] v zájmenu tu.

  1. Jednoduchý jazyk?

Označit jakýkoliv jazyk za jednoduchý je poměrně zavádějící, avšak právě norštině se tato vlastnost připisuje poměrně často. Důvodem je její systémová podobnost angličtině a němčině, které mnoho lidí již ovládá, a má tak při osvojování norštiny na čem stavět. Z angličtiny norština navíc přejala hodně slov, díky čemuž se občas mluví o tzv. Norglish. Stejně tak ale staroseverština během vikingské éry ovlivnila angličtinu, takže spousta norských slov nám bude připadat povědomá, aniž bychom věděli proč.

vložil/a | rubrika:

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.