Deset zajímavostí o angličtině (Líza Getta)

  1. Angličtina je oficiálním jazykem celkem 67 zemí. Anglicky se alespoň nějak domluví zhruba ¼ světové populace. Kromě toho je angličtina oficiálním jazykem vzdušného prostoru, tedy letecké dopravy. Více než 80 % informací uložených v počítačích na celém světě je právě v angličtině. Každý rok do angličtiny přibude asi 4 000 nových slov. Kolik slov má angličtina celkem, je nadmíru těžké určit, renomované slovníky však uvádějí rozmezí mezi 600 000 až 1 200 000, což je velký nadprůměr ve srovnání s většinou jazyků. Běžný rodilý mluvčí angličtiny jich ale ovládá zhruba 20 až 30 tisíc.
  2. Nejdelší anglické slovo je pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, což je zároveň jedno z nejdelších slov na světě. Jedná se o plicní onemocnění, vyvolané vdechováním oxidu křemičitého, kterým nejčastěji trpí osoby pracující v lomech. Tuto řadu 45 písmen vymyslel v roce 1935 tehdejší prezident Národní ligy hlavolamů (National Puzzlers’ League), Everett M. Smith jako synonymum k silicosis (česky silikóza). Otázka je, nakolik byl tento superdlouhý výraz byl skutečně potřeba, neboť i oxfordský slovník jej definuje jako „uměle dlouhé slovo“.
  3. Nejčastější anglické slovo je dle statistiky určitý člen the. Na druhém místě skončilo sloveso to be spolu se všemi jeho formami, na třetím spojka and. Do top desítky se pak dostaly tito kandidáti: neurčitý člen a, předložky of, to, a zájmena I, you, it. Statistiky se sice průběžně trochu liší, the a be si ale své první dvě příčky drží opravdu pevně. Nejčastějším písmenem je v angličtině E, které tvoří 11 % procent celého anglického jazyka.
  4. I v angličtině se vyhlašuje slovo roku. Na rozdíl od češtiny, kde o této kategorii rozhoduje Český národní korpus, v angličtině není výsledek tak jednoznačný, protože si vlastní statistiku tvoří více slovníků. A k tomu je třeba ještě brát v potaz rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Dle American Dialect Society se slovem roku 2021 v USA stalo insurrection (povstání, vzpoura), a to kvůli útoku na Kapitol Spojených států amerických 6. 1. 2021. Pro Spojené království Oxford Eglish Dictionary slovem roku vyhlásil vax (popř. vaxx), které funguje jako zkratka podstatného jména vaccine/vaccination nebo slovesa to vaccinate.
  5. Slovo run může mít až 600 různých významů. Nejběžnější z nich jsou spojeny s běháním run away (utéct), run off (vyběhnout), run around (běhat sem a tam, mít hodně práce), run after (honit se za někým, obskakovat někoho). Rovněž se ale run dá použít v souvislosti s jízdními řády: The train runs every hour. (Vlak jezdí každou hodinu.), pokud chceme říct, že je něco zapnuté: You should always have antivirus software running on your computer. (Vždy bys měl nechat na počítači běžet antivirus.), nebo v řadě dalších ustálených spojení jako run a risk (riskovat), running water (tekoucí voda), go running (jít si zaběhat) atd… Podobně produktivní je např. slovo set.
  6. Angličtina má několik desítek kontronym. Jedná se o slova, která mají dva protikladné významy rozeznatelné jen podle kontextu. Např. sloveso to dust může znamenat něco oprášit, tedy zbavit prachu: As part of my weekly cleaning routine, I dust the cupboards in my bedroom. (V rámci týdenního úklidu utírám prach ze skříní v ložnici.) Jindy zase vystupuje jako svůj pravý opak, tedy poprášit: Before serving the cake, you should dust it with a layer of powdered sugar. (Před podáváním koláč poprašte vrstvou moučkového cukru.) A podobně fungují např. left, fast, puzzle, skin a další.
  7. V angličtině je hodně oblíbená tvorba pangramů – vět, ve kterých se vyskytují všechna písmena abecedy. Do pangramu se tak zvládnou dostat i docela nepopulární anglická písmena jako Q, X nebo Z. Cílem je vytvořit co nejkratší smysluplnou větu, přičemž dokonalý pangram obsahuje každé písmeno abecedy právě jednou. Snad nejznámějším učebnicovým příkladem pangramu je věta A quick brown fox jumps over the lazy dog. (Rychlá hnědá liška přeskakuje líného psa). Obsahuje skutečně všech 26 písmen ze současné anglické abecedy! Jen pro zajímavost – jeden z českých pangramů zní: Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu.
  8. Slovo girl bylo kdysi genderově neutrální. V anglických textech se začalo objevovat ve 13. století jako označení pro mladého člověka, popř. dítěte bez rozdílu pohlaví. Jako gay girls se označovaly mladé ženy, knave girls byli zase mladí muži. Tato praxe trvala do 16. století, pak již girl označovala pouze dívku. Tento případ je docela neobvyklý, protože většinou se slova, která fungovala pro obě pohlaví, vyvinula v čistě „mužská“, jako tomu bylo u man, jenž dříve označovalo člověka, ale nyní je jím skoro vždy myšlena osoba mužského pohlaví.
  9. William Shakespeare vymyslel 420 anglických slov. Patří mezi ně např. accommodation, addiction, cheap, countless, critical, employer, informal, unreal a mnoho dalších. Některé slovníky uvádějí i vyšší čísla, např. Oxford English Dictionary Shakespearovi připisuje až 1700 novotvarů. Problém je v tom, že slovníky přivlastňují slova těm, kteří je poprvé použili v textu. No a právě Shakespeare se objevuje jako první doložený uživatel vícekrát než kdokoliv jiný. Lze proto předpokládat, že některá Shakespearova slova byla už dřív součástí mluveného jazyka alžbětinské Anglie, jen je předtím nikdo nezapsal.
  10. Angličtina je považována za třetí nejšťastnější jazyk na světě. To znamená, že frekvence slov, které budí pozitivní emoce, je v angličtině hodně vysoká. Např. přídavné jméno happy (šťastný) se používá až 3x častěji než sad (smutný). Vůbec nejčastější anglické přídavné jméno je good. Jen pro zajímavost: na první příčce se v této kategorii umístila španělština, na druhé portugalština. Za angličtinou pak následuje indonézština, francouzština, němčina, arabština, ruština, korejština a top desítku uzavírá čínština.

 
vložil/a | rubrika: ,

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.