Osobnostní typologie ve výuce jazyků

Osobnost žáka a osobnost učitele

Přemýšleli jste někdy o tom, do jaké míry Vás při učení jazyků ovlivňuje Váš temperament a Váš osobnostní typ? V případě učitele je to celkem jasné– sangvinik nás asi bude motivovat víc než melancholik a extrovert může asi vybalancovat vztahy ve třídě lépe než introvert. No a velmi podobné je to se studenty. Ale pozor! Neplatí tu žádná pravidla, že by někdo byl horší a druhý lepší. Jsme prostě jen každý jiný.

Osobnostní typologie

Sangvinik a ti další

Od Hippokrata známe čtyři typy: sangvinik -veselý, povrchní; melancholik –  zamyšlený, smutný; flegmatik –lhostejný, pomalý; cholerik – vznětlivý, aktivní. Asi nenajdete nikoho, kdo by byl stoprocentně jeden uvedený typ. Téměř všichni máme jeden typ převažující a druhý typ doplňující.

Intro versus extro

Další typologie, na které se určitě shodneme, je typ extrovert – introvert. Extrovert je otevřený, komunikativní, rád se baví, může být trochu povrchnější atd. Z předchozí typologie jsou extrovertní zejména cholerik a sangvinik. Introvert je uzavřený, mluví spíš méně, mívá bohatý vnitřní svět a někdy celkově horší komunikační schopnosti. Introverze se týká spíš melancholiků a flegmatiků.

A pak je tu ještě dělení na stabilní a nestabilní, které souvisí s emocionální stálostí. Melancholik a cholerik jsou spíš nestabilní, jejich nálady, stavy, emoce jsou proměnlivější. Naopak sangvinik a flegmatik jsou typ stabilní.

A teď ruku na srdce – Víte…

…jaký jste typ?

Komunikativní žák/ učitel

Klade důraz na obsah spíš než na formu, je tolerantní k chybám svým i k chybám druhých, používá spíše intuici než dedukci. Častěji zaměřený na mluvení, psanou stránku jazyka mnohdy dokonce ignoruje (zejména u jazyků s odlišným písmem – prostě mu to za nestojí). Ty nejkomunikativnější žáky najdeme mezi extroverty, a to zejména stabilními extroverty (sangvinik), také cholerici bývají komunikativnější než melancholici a flegmatici.

Klady: otevřenost, výřečnost, dobré vyjadřovací schopnosti, pohotovost, rychlé reakce, dobrá práce s bezděčnou pamětí, vlastní aktivita

Zápory: menší schopnost soustředění (někdy až těkavost), neochota jít do hloubky a analyzovat (například vlastní chyby nebo nedostatky), horší zpětná vazba

V roli žáka je to spíš výhra, komunikativní typ mívá rozvinutější jazykovou inteligenci. V roli učitele to tak samozřejmé není. Tento typ totiž snadno zabere veškerý prostor sám pro sebe, mluví a mluví a na žáky už toho pak moc nezbude.

Nekomunikativní žák/ učitel

Klade důraz spíš na formu než na obsah, jako student si hodně zabírá svoje chyby. Jako učitel víc než předchozí typ vyžaduje po druhých správnost a bezchybnost. V osobnostní typologii se nejvíce týká  typu introvert – nestabilní – melancholik. Častěji zaměřený na psaní a čtení nebo pochopení jazykového systému (spíš než na řečovou činnost například).

Klady: preciznost, pečlivost, soustředěnost, systematičnost, důraz na dedukci a logické myšlení

Zápory: přílišná pasivita, přirozená nechuť zapojit se do diskuse či hry (zdaleka nejde jen o stud, často mu připadá, že ani nemá co říct, nenapadá ho co říct), pomalý, příliš uzavřený

Jako žák bývá tento typ více citlivý na nevyhovujícího učitele a často se uzavře. Někdy je těžké takového člověka rozmluvit. V roli učitele si vede  často překvapivě dobře, uvědomuje si svoje „nedostatky“ a umí přepnout do modu extrovert.

Nic není, jak se zdá

Ale pozor, projevování vlastního osobnostního typu není absolutní a neměnné. Jakým jste žákem, záleží na celé řadě faktorů. Otevřené, extrovertní dítě se otupujícím školním systémem může stát nekomunikativním žákem a melancholický introvert se pod vedením šikovného učitele otevře a vezme na sebe „roli“ komunikativního žáka.

Alfa a omega je motivace. Kdo ji má, překoná všechny překážky.

Profesionál

Profesionál by měl být každý učitel, ale existuje i něco jako „profesionální žák“, tedy ten, kdo se učí jazyk s přesnou motivací, cílevědomě a často opakovaně prochází „žákovskou“ zkušeností.

Kdo je tedy profesionál? Ten, kdo se naučil pracovat se svými slabými a silnými stránkami. Komunikativní typ, který se vede k pečlivosti a nutí se jít víc do hloubky. Naučil se neprojevovat za každou cenu a víc poslouchat než mluvit. Nebo naopak nekomunikativní typ, který ví, že každá lekce mu dá víc, když vyjde ze sebe, uvolní se a bude iniciativní.

Zvláštní kategorie

Zabedněnec

To je někdo, komu tak dlouho říkali, že nemá talent na jazyky a že mu jazyky prostě nejdou, až tomu sám uvěřil, a tenhle blud o sobě šíří dál sám, a to dobrovolně. Je mezi námi hodně lidí, kteří se nedomluví ani jedním jazykem a bohužel z toho často mívají i mindráky. Je to trochu podobné jako v případě věčných začátečníků. Ten blok je často spíš psychický. Možná mě začnete podezřívat, že mám spadeno na české školství, ale já si opravdu myslím, že škola stojí za mnoha našimi strachy a bloky. Stačí dvě tři neschopné angličtinářky, které se na Vás vystřídají, a blok je na světě. Realita je ale jiná. Za svoji praxi jsem se nesetkala s nikým, kdo by byl na jazyky opravdu úplně nepoužitelný. Chce to jen dobrého učitele, případně dobrou metodu (to zejména v tom případě, pokud máte různé nálepky dys).

Cirkusák

Určitý zvláštní typ v rámci typologie žáka je typ cirkusák. Jde o typ, který velmi spontánně „chytá“ klíčové věty v cizích jazycích a rychle se přizpůsobuje novému jazykovému prostředí. Stejně tak dobře bychom tento typ mohli nazvat také vekslák či taxikář. Se vší úctou ke všem uvedeným povoláním jde prostě a jednoduše o někoho, kdo nemá potřebnou lingvistickou kompetenci a většinou ani vyšší vzdělání, ale má velmi rozvinutou  jazykovou inteligenci. Tito lidé nemívají v mateřském jazyce nijak vytříbený jazykový cit (ten totiž většinou roste s praktickým užíváním jazyka, zejména čtením a psaním), ovládají  však základní konverzační fráze v mnoha jazycích. A přesto o nich nemůžeme říct, že jsou polygloty. To skutečně nejsou. Jejich jazyková znalost bývá velmi omezená (gramatiku neznají vůbec a slovní zásoba se pohybuje spíš v desítkách než stovkách), ale jsou mistry ve schopnosti rychle pochytit základní (a pro ně potřebná) slova, zařadit je do svého slovníku a vytvářet větší či menší množství kombinací.

Závěr

A úplně jiné téma je, které typy si vzájemně vyhovují a které osobnostní typy tvoří ideální dvojici učitel – žák. Je dobré vědět, kdo a proč Vám vyhovuje a zejména kdo Vás spíš něčemu naučí právě proto, že k Vám prostě „sedí“. Určité kombinace prostě vytvářejí tu pravou dynamiku a synergii. Ale o tom zas někdy příště. 

vložil/a | rubrika: ,

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.