Teorie rozmanitých inteligencí – test (pdf)

každý je na něco chytrý

Na českém internetu zatím chybí on-line test pro zjištění Vašeho inteligenčního typu – tedy test, který by Vám pomohl zjistit, zda u Vás převažuje inteligence jazyková, matematicko-logická, přírodovědná, hudební, prostorová, tělesně-pohybová, intrapersonální nebo interpersonální. Obvykle jsou dvě až čtyři inteligence zastoupeny silněji než ostatní typy.

Test, který dneska sdílím, používám při testování já a vychází z testů, které znám v angličtině. Bohužel nestačí jen zaškrtat a hned uvidíte výsledek. Ale ti z Vás, kdo už o teorii něco přečetli, budou moci tento test používat velmi snadno – lze verifikovat svůj dosavadní výsledek a lze test projít třeba s rodinnými příslušníky nebo se svými studenty.

Test k zjištění vlastního inteligenčního typu (Teorie rozmanitých inteligencí) (pdf)

Postup je velmi jednoduchý. Dotazovaný by měl zřetelně označit každé ANO a následně spočítat kolik kladných odpovědí má v každém rámečku.  Nejsou zde záměrně uvedeny názvy inteligencí, ty sdělíte testovanému teprve Vy.