Co je to ISBN, jak ho získat a proč je dobré ho mít?

Taky koketujete s myšlenkou napsat knihu, učebnici, slovník? ISBN je podle mě hodně zásadní věc a proto se o čísle ISBN mluví také v kurzu Jak vydat knihu.

ISBN

Co je ISBN?

ISBN je číselný kód pro jednoznačnou identifikaci na knižním trhu

 • vstup do systému ISBN je dobrovolný; číslo ISBN lze přidělit i jednorázově bez vstupu do systému
 • výhody ISBN – zvyšuje povědomost o Vaší publikaci, podle katalogu objednávají knihovny, a přidělený čárový kód je klíčový pro spolupráci s knihkupectvími
 • při první návštěvě v Národní agentuře ISBN (Hostivař) Vám přidělí deset čísel pro deset publikací (nebo pro další vydání, protože každé další vydání musí mít nové ISBN, neplatí to pro dotisky)
 • další čísla si lze vyžádat i e-mailem
 • vstup do systému je možný a) osobně v Národní agentuře ISBN, b) korespondenčně. Součástí je instruktáž (zhruba na hodinu). Je rozhodně rychlejší si tam zajet. Korespondenčně to trvá zhruba týden a je třeba projít testem (který na místě neděláte).
 • kontakt: Mgr. Zděnková, 221 663 173, není nutné domlouvat schůzku, úřední hodiny pro zápis do systému jsou každý den 9-11 a 14-16. Adresa: Sodomkova 2/1146
 • s sebou potřebujete POUZE kopii Výpisu z živnostenského rejstříku, kde je uvedeno: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba…
 • ISBN přidělíte knize Vy a nahlásíte ho také do tiskárny, kde podle něj knize vytvoří čárový kód
 • stejné ISBN může mít jen dotisk, každé další vydání má jiné ISBN, stejně tak různé varianty knihy (například s CD a bez CD) musí mít odlišná ISBN; v případě e-booků má každý formát (MOBI, EPUB, PDF) jiné ISBN
 • ohlašovací lístek (adresa je dole) je vhodné vyplnit ještě před vytištěním knihy, jednak si zajistíte místo v OK (Ohlášené knihy) a jednak se zkontroluje správnost ISBN
 • máte povinnost roznést/ rozeslat tzv. povinné výtisky (5 výtisků: 2 do NK, 1 Moravská zemská knihovna, 1 Vědecká knihovna v Olomouci a 1 do regionální krajské knihovny, v Praze Městská knihovna)
 • máte povinnost oznámit vydání knihy 18 knihovnám, adresy knihoven jsou zde: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/adresy-odberatelu-pv

Zákon o neperiodických publikacích ukládá vydavateli tyto povinnosti:

 • povinné výtisky
 • nabídková povinnost
 • povinné údaje v knize (je tam přesně vyjmenováno, co musí být v tiráži)

Povinnosti vyplývající ze vstupu  do systému ISBN:

 • číslovací povinnost
 • ohlašovací povinnost
 • aktualizační povinnost (třeba nahlásit, že jste se přestěhovali)

Zde je Příručka uživatele ISBN na webu Národní knihovny.

http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn/obsah

Zde je Adresář nakladatelů NAK:

http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nak

Tiráž by měla být vzadu (český úzus), může být i vpředu (angloamerický způsob). ISBN by mělo být uvedeno vzadu i vpředu (měl by to být poslední vytištěný údaj na stránce a přiměřeně výrazně) plus by mělo být číslo ISBN uvedeno na čárovém kódu. Tiráž by měla obsahovat:

 • název díla
 • jméno autora
 • obchodní jméno a sídlo vydavatele
 • u fyzických osob trvalé bydliště
 • rok 1. vydání
 • u přeložených děl : původní název a označení vydání, nositel autorských práv
 • jméno a sídlo výrobce, tiskárny
 • rok výroby

Formulář pro ohlášené knihy:

http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=service-isbn

Je dobré vyplnit těsně před tím, než jde kniha do tisku.

vložil/a | rubrika: , ,

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.