Umět dva jazyky je zdravé (pdf)

…„Máme za sebou dlouhou cestu od všeobecně rozšířené domněnky, že dvojjazyčnost škodí kognitivnímu rozvoji dětí, až k důkazu ochranného efektu dvojjazyčnosti proti příznakům Alzheimerovy choroby. Praxe je mocná a bilingvismus patří k nejmocnějším z nich.“  Kdo by o tom pochyboval? Představte si, že existuje školní předmět, který odsune demenci o pět let. Že bychom se všichni něco takového rádi učili?…

Kapitolu z knihy německého psychologa Manfreda Spitzera Denken – zu Risiken und Nebenwirkungen  s názvem

Umět dva jazyky je zdravé

přeložila Líza Getta pro účely svojí bakalářské práce.