10 zajímavostí o jazycích v Avatarovi (Líza Getta)

  1. Avatar

Samotný Avatar pochází ze sanskrtského avatāra, doslova „sestoupení“. Myslí se tím vtělení božstva do lidského těla za nějakým účelem, třeba v roli božského učitele. Jako avatar se můžete buď narodit, nebo se jim stát v průběhu života. K rozšíření významu tohoto slova poprvé došlo roku 1979 v počítačové hře Avatar for PLATO, jejíž podstatou bylo „vtělení“ hráče do své postavy ve hře. Tenhle hinduistický koncept si pak v roce 2004 vypůjčil program Yahoo Avatars, díky němuž si mohli uživatelé chatu poprvé navrhnout postavičku, pod kterou budou vystupovat.

  1. Jazyk Na’vi

Autorem domorodého jazyka avatarů je lingvista Paul Frommer, jehož úkolem bylo vymyslet úplně novou řeč, která bude znít hezky a zároveň nebude moc těžká na naučení. Nápad, že avataři budou mluvit svým vlastním jazykem, vznikl již v přípravné fázi scénáře prvního dílu filmu. Základních 30 slov na’vijštiny vymyslel sám James Cameron, tvorbu celého jazyka se ale rozhodl přenechat odborníkovi. Frommer na základě Cameronových slov, která údajně vycházela z polynéských jazyků, vytvořil několik návrhů, mezi nimiž zvítězila verze s tzv. ejektivními souhláskami, které jsou příznačné pro některé původní jazyky Afriky, Jižní Ameriky a Kavkazu.

  1. Ideální kandidát (?)

Na Paulu Frommerovi je zajímavá pestrost jeho studijní i profesní historie. Úplně nejdřív vystudoval matematiku, poté se vydal jako dobrovolník do Malajsie, kde vyučoval matematiku a angličtinu v malajštině! Už během studia se zabýval řadou dalších jazyků – do určité míry si osvojil hebrejštinu, latinu, francouzštinu a němčinu. V Malajsii ho ale jazyky uchvátily natolik, že se jim rozhodl věnovat vědecky. Během postgraduálního studia lingvistiky vyučoval v Íránu, kde zároveň sbíral materiál pro svou disertaci na téma perské gramatiky. Jak ale sám prohlásil v nejednom rozhovoru, plynně se nedomluví jinak než anglicky…

  1. Přes 2 000 slov

Úplně na začátku byla na’vijská slovní zásoba a gramatika omezena jen na dialogy ve scénáři. Nejdůležitější bylo vymyslet názvy zvířat, rostlin a do jisté míry i jména postav. Velká část slov pak přibyla díky videohře Avatar, která ve srovnání s filmem vyžadovala více slov. Frommer také do na’vi přeložil texty čtyř písní, které Cameron napsal v angličtině. V době uvedení filmu do kin už na’vijský lexikon čítal přibližně 1000 slov, avšak gramatika byla známa pouze Frommerovi. Od roku 2009 se na’vijský lexikon rozrostl na více než 2 600 slov a byla zveřejněna i mluvnice tohoto jazyka. Jak přiznává sám autor, někteří fanoušci už jsou v na’vijštině natolik zběhlí, že mohou sami vymýšlet nová slova. O nejžhavějších novinkách Frommer informuje na svém blogu Na’viteri, kam je zároveň možné posílat návrhy na neologismy.

  1. Film několika náboženství

Kromě avatara jsou hinduistické koncepty zakódovány i v dalších klíčových na’vijských slovech. Celá populace avatarů má připomínat Višnua, hinduistické božstvo, které udržuje celkových chod světa a vesmíru. Slovo Na’vi je zase hebrejského původu a znamená „prorok“. Původní obyvatelstvo Pandory uctívá božstvo Eywa, které se připodobňuje k Jahvemu. A doktorka Grace Augustinová má dle některých nepodložených teorií odkazovat ke svatému Augustinovi.  

  1. Písemná forma na’vijštiny

S písemnou podobou jazyka obyvatel Pandory se původně nepočítalo, a tak Frommer žádné speciální písmo vymýšlet nemusel. Repliky v na’vijštině psal do scénáře latinkou s tím, že si občas vypomohl přehláskami, přízvuky, nebo kombinacemi písmen kx, px, tx, které měly naznačit výslovnost oněch ejektivních souhlásek. Po odvysílání filmu se ale o vytvoření avatáří abecedy pokusila řada fanoušků. Nejkreativnější byl zřejmě Ian James, který vymyslel celý systém na’vijského písma včetně rozlišení na psací a tiskací podobu.

  1. Znakový jazyk Avatarů

Ve druhém díle se kromě fiktivního mluveného jazyka objevuje i jazyk znakový, který vodním klanům slouží pro komunikaci pod vodou. Autorem tohoto znakového jazyka je CI Jones, americký herec, potomek neslyšících rodičů, který sám sluch ztratil v sedmi letech. Za úkol dostal pro film vymyslet znaky, které neexistují v žádném jiném znakovém jazyce, nejsou mezi sebou provázány a co nejvíc vycházejí z kultury vodního klanu. V Cestě vody si rovněž sám zahrál jednoho z avatarů. Hádejte kterého!

  1. Jak neunudit diváky…

Fiktivní jazyk může být sebedokonalejší, ale poslouchat jej tři hodiny dá zabrat tak jako tak. Aby se divák nenudil, ale zároveň mu nic nepřišlo divné, bylo potřeba nějak vysvětlit, proč budou domorodci skoro celou domu mluvit anglicky. Ve druhém díle Jake Sully proto hned na úvod, během představování své rodiny v na’vijštině zmíní, že místní jazyk už je pro něj jako angličtina. V tu chvíli zmizí žluté titulky a avataři mezi sebou po zbytek filmu komunikují jen anglicky. Na’vijština zazní pouze ve scénách, kdy se Na’vi setkávají s anglicky mluvícími postavami, čímž se připomene rozdíl mezi oběma světy. V prvním díle byla na’vijština slyšet častěji, protože osvojení jazyka původních obyvatel patřilo k celkovému ději mnohem víc než v Cestě vody.

  1. Přejmenování čínské hory

Pandorské plovoucí hory neboli Hallelujah Mountains jsou inspirovány čínským skalním masivem Huángshān (rovněž znám jako Žluté hory), jehož vrcholky vystupují z husté mlhy a skutečně to vypadá, jako kdyby se vznášely ve vzduchu. Inspirace ale očividně funguje i naopak – v roce 2010 místní obyvatelé přejmenovaly jedno z místních pohoří z původního Qiankunzhu na Avatar Hallelujah Mountain. Čínská vláda poté dokonce nařídila dočasně stáhnout film z kin, protože se obávala, že původní obyvatelé hor se vzbouří podobně jako Na’vi.

  1. Unobtainium existuje?

Název extrémně vzácného kovu, který se na Pandoře těží v prvním díle Avatara, není tak úplně vymyšlený! Je odvozen z unobtainable, tedy „nedosažitelný“. V angličtině se používá už od 50. let 20. století pro označení dokonalého materiálu, jehož jediným negativem je to, že neexistuje. O unobtainiu mluví inženýři a vědci také ve chvíli, kdy je požadovaný materiál k nesehnání – v době socialismu se tak třeba říkalo titanu. Jen pro zajímavost, když něco není dostupné vyloženě kvůli ceně, je to unaffordium (od unaffordable).

vložil/a | rubrika:

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.