10 zajímavostí o jazycích v Africe (Líza Getta)

  1. V Africe se používá 1/3 všech jazyků světa

Údaje o tom, kolika jazyky se v Africe hovoří, se liší stejně jako data o celkovém počtu jazyků na světě. Odhaduje se, že Afrika je domovem pro 1 500 až 2 000 řečí, z nichž se jich zhruba 100 používá ke každodenní komunikaci mezi členy jednotlivých komunit. Asi 75 jazyků se v Africe může pochlubit více než milionem mluvčích. Světový rekord v počtu úředních jazyků drží s číslem 16 Zimbabwe, hned za ní následuje Jihoafrická republika s 11 úředními jazyky. Jazykově nejrozmanitějším africkým státem je ale Nigérie s celkovým počtem zhruba 500 jazyků.

  1. Nejrozšířenějším africkým jazykem je svahilština

Svahilštinu v Africe ovládá kolem 100 milionů mluvčích, kteří žijí zejména na východě kontinentu. V Tanzanii, Keni a Ugandě je svahilština spolu s angličtinou úředním jazykem, používá se ale taktéž v Burundi, Mosambiku, Somálsku a Demokratické republice Kongo. Svahilština je bantuský jazyk, který se vyvinul v 18. a 19. století míšením arabštiny s původními africkými jazyky na pobřeží Indického oceánu. Nejdřív se svahilština zapisovala arabským písmem, od 19. století se ale pod nátlakem koloniálních mocností přešlo na latinku. I když se svahilština považuje za linguu francu východní Afriky, pro většinu uživatelů není mateřským jazykem.

  1. Khoisanské jazyky jsou jedny z nejpozoruhodnějších na světě

Skupina jazyků, jimiž hovoří zhruba 8 milionů mluvčích na jihu Afriky, je charakteristická zvláštními hláskami – takzvanými „mlaskavkami“, kterých se rozlišuje celkem 15 druhů a zhruba odpovídají písmenům C, X a Q. Těchto 15 mlaskavek se dále dělí do tři hlavních skupin podle toho, v jaké části ústní dutiny se tvoří. Název těchto jazyků je odvozen od xhosa a znamená něco jako „naštvaný“, což leccos prozrazuje o jejich znění, které není zrovna melodické. Historie původních mluvčích khoisanských jazyků sahá až do 7. století, kdy sestoupili ze severu afrického kontinentu a usadili se v oblasti kolem dnešního Kapského Města.

  1. Písemnou podobu africkým jazykům dali Evropané

Původní africké jazyky až do 19. století většinou existovaly pouze v mluvené podobě, a proto později představovaly obrovský problém a zároveň výzkumný potenciál pro přicházející misionáře, kteří se postupně stali jakýmisi průkopníky afrikanistiky – vytvářeli první učebnice, slovníky, vedli rozsáhlé deníky o životě jednotlivých kmenů a překládali pro místní obyvatelstvo náboženské texty. Jedním z prvních misionářů na africkém kontinentě byl Němec Johann Heinrich Schmelen, který ve spolupráci se svou manželkou pocházející z kmene Nama přeložil do namaštiny všechna čtyři evangelia a vypracoval namskou gramatiku. Misionáři místní jazyky značně ovlivnili už proto, že je zapisovali latinkou a vnímali je z pohledu svých evropských mateřštin. Zároveň často museli vymýšlet nová slova pro řadu křesťanských konceptů jako např. hřích, odpuštění, duše, smilování atd. Dodnes však zůstává otázkou, zda místní význam těchto slov skutečně neznali, nebo je jen nepotřebovali pojmenovávat.

  1. Jazyky Africké unie nejsou zdaleka africké

Ačkoliv je Africká unie (AU), sdružující všechny africké státy, největším a nejsilnějším projektem africké integrace, v době založení roku 2002 se jejími oficiálními jazyky staly: angličtina, arabština, francouzština, portugalština a španělština. V roce 2004 pronesl bývalý mozambický prezident Joaquim Chissano svůj poslední projev ve funkci předsedy AU svahilsky a vyslovil požadavek na to, aby se svahilština téhož roku stala oficiálním jazykem organizace. Afričtí představitelé byli sice svahilským projevem zaskočeni a měli problém na poslední chvíli sehnat tlumočníky, hlavní smysl však pochopili.

  1. Disneyho Lví král je plný svahilštiny

Skoro všichni zvířecí hrdinové v této animované pohádce nesou svahilská jména. Například Simba ve svahilštině označuje lva, Simbova matka Sarabi se překládá jako přelud, lev Mufasa je král, gabon Rafiki kamarád, lvice Nala znamená dárek, papoušek Zazu pohyb a prase Pumbaa se do češtiny překládá jako pošetilý, bezstarostný nebo neopatrný. Svahilská jsou i jména obou hyen – Shenzi znamená divoký, Banazi zase plížit se nebo číhat. Lví král do světa rozšířil také jednu z nejtypičtějších svahilských frází: Hakuna matata! – v překladu Všechno v pohodě – nebo nejčastější pozdrav Jambo! Kromě svahilštiny se v pohádce setkáme s textem písně v jazyce Zulu a spoustou prvků z masajských tradic.

  1. Některé světové „anglicismy“ mají svůj původ v afrických jazycích

Jedním z nejméně očekávaných příkladů je Cola – název tohoto typicky amerického nápoje má svůj původ v některém ze západoafrických jazyků, kde kola nut znamená kakaový bob. A právě v západní Africe, odkud kakaové boby pocházejí, je místní odedávna žvýkali pro povzbuzení. Z afrických jazyků pochází i zombie, jednou z verzí je odvození od konžského nzumbi (bůh) nebo zumbi (fetiš). Později se jako zombie začal označovat posmrtný život afrických otroků, kteří byli v 17. století převáženi na haitské cukrové plantáže.

  1. Němčina v Namibii

Namibie se od ostatních bývalých německých kolonií odlišuje tím, že tu stále žije poměrně početná německá menšina. Němčina je zde mateřským jazykem pro zhruba 30 tisíc osob, německy se však domluví další statisíce Namibijců, kteří se němčinu učili ve škole, nebo dokonce studovali na univerzitě. Namibijská němčina tvoří svůj vlastní dialekt, kterému se odborně říká Namdeutsch, mladší generace jej ale nazývá Namlish nebo Namsläng. Obsahuje vlivy z afrikánštiny a angličtiny, které se projevují zejména na rovině slovní zásoby. Na ulicích hlavního města Windhoeku lze proto zaslechnout výrazy jako Drankwinkel (německy Getränkemarkt), tedy obchod s alkoholem, Uitlander (německy Ausländer) je cizinec, lekker (lecker) znamená chutný a Trockenzeit či Kaltzeit označuje německou Winter, tedy zimu.

  1. Některé africké jazyky už ovládá jen pár lidí

Keňská komunita s názvem Yaaku people čítá kolem 4 000 členů, z nichž údajně jen 7 lidí hovoří původním jazykem Yakunte. S klesajícím počtem mluvčích jejich původního jazyka se objevují různé snahy o jeho záchranu. Jednou z nich bylo vytvoření Yaaku-masajského slovníku, který společně s rodilými mluvčími sestavil nizozemský lingvista Fleur Wensveen. K dalším iniciativám patří založení Yaaku People Association a také zřízení kurzů vymírajícího jazyka pro potomky členů komunity. Ohrožení jazykové diverzity je v Africe velmi aktuálním tématem, neboť se v rámci panafrikanismu podporují hlavně jazyky národní, tedy ty s největším počtem mluvčích. Dle UNESCO je na první příčce v počtu ohrožených jazyků Súdán, druhé místo patří Kamerunu a třetí Nigérii.

  1. Afrikánština – jediný germánský jazyk mimo Evropu

Afrikánština se začala vyvíjet už v 16. století, kdy se nizozemští mořeplavci dostali na jih afrického kontinentu a setkali se zde s mluvčími khoisanských jazyků. Aby spolu mohli komunikovat, začaly tyto dvě skupiny tvořit kompromisní, pro obě strany srozumitelný žargon, ze kterého se postupně stala afrikánština neboli kapská holandština. Standardizace afrikánštiny začala ve druhé polovině 19. století a úředním jazykem JAR byla spolu s angličtinou prohlášena roku 1925. I když je afrikánština z 90 až 95 procent založena na nizozemštině, nese také stopy malajštiny, jidiš, francouzštiny a dalších jazyků.

 
vložil/a | rubrika: ,

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.