Znamení zvěrokruhu a cizí jazyky

Dnes jsem požádala astroložku a kartářku Miriam, aby nám pověděla něco o vztahu jednotlivých znamení ke studiu jazyků. Takže pokud Vám některé věci nejdou a v jiných jste zase velmi dobří, zde možná najdete odpověď na otázku, proč tomu tak je 🙂 Je dobré, znáte-li svůj ascendent – pak doporučujeme přečíst obě charakteristiky.

Beran

Beran se učí rád, má spoustu nápadu, při učení bývá kreativní, nicméně mnohdy mu chybí trpělivost a také vytrvalost. Prostě ho nebaví sedět nad knihou moc dlouho. Pro Berana je mnohdy lepší chodit do kurzu než studovat sám doma. Beran je ohnivé znamení a jeho zrozenci často tíhnou na jih, rádi se učí španělsky nebo italsky. Ale jsou také tací, kteří jako kdyby v sobě oheň a temperament vyvažovali tíhnutím zcela opačným – a studují rádi například skandinávské jazyky. Jinak Beran má rád všechno co je to multikulturní, často si bere cizince a často také v cizině žije. Beran také často lépe mluví, než píše. Rád co nejrychleji prodá to, co se naučil. Měl by v sobě pěstovat pevnou vůli a vytrvalost a dbát na písemný projev.

 

povolání související s jazyky: Beran může být výborným tlumočníkem, rád mluví, rád se poslouchá, je dostatečně rychlý a bystrý. Beran může být také dobrým učitelem, ale pozor, aby se příliš nevyvyšoval nad svoje žáky! Beranovi se zejména doporučuje práce na volné noze nebo podnikání. Beran je rozený podnikatel a rutinní činnost ho dlouho nenaplňuje, může například vlastnit překladatelskou nebo cestovní agenturu. 

Býk

Býk je zemské znamení a jako takové je poměrně konzervativní – prostě drží se při zemi. Z cestování a z jazyků nemívá vyloženě požitek, ale co se má naučit, to zvládne dobře. Z toho také plyne, že Býk dává přednost světovým jazykům, zejména angličtině nebo němčině – je to praktik, proč by se učil finsky? Nicméně má rád dobré jídlo a umění a proto najdeme mezi Býky také zájemce o Itálii a Francii a méně často také o klasickou kulturu a jazyky (latina, řečtina). Písemný i mluvený projev u něj bývá v rovnováze. Jeho vytrvalost ho nakonec dotáhne do zdárného cíle při jakékoliv činnosti. Býk je dost možná nejkonzervativnější znamení, jako takový nemá příliš rád alternativní formy výuky, nekonvenční učebnice apod.

možná povolání související s jazyky: Býk většinou nevolí taková povolání jako například učitel, tlumočník, průvodce apod. Býk je skutečně prakticky zaměřen, často zde najdeme různé zemědělské profese, ale také ekonomy nebo ajťáky. Lze říct, že Býk se skutečně učí zejména to, co pro výkon svého povolání potřebuje – a tyto povinnosti plní svědomitě. Býci mnohem více vynikají v manuální než v duševní činnosti.

Blíženec

Blíženec je pro své mimořádné jazykové a vyjadřovací schopnosti přímo předurčen k tomu, aby se učil jazyky a pracoval s nimi, byť to může být mateřština. Mezi Blíženci nacházíme zdaleka nejvíc spisovatelů, překladatelů, textařů, scénáristů nebo novinářů. Toto znamení celkem rádo experimentuje, a to i v jazycích. Často však začne to, začne ono, u ničeho nevydrží. Vyjadřovací schopnosti Blíženců jsou však skutečně mimořádné. Narazíme-li na Blížence bez většího jazykového talentu, většinou zjistíme, že i přesto se v cizině perfektně domluví, a to jak se říká „rukama, nohama“. Z konkrétních jazyků skutečně převažuje již zmíněná mateřština, Blíženec rád kultivuje svůj rodný jazyk a rád pracuje právě s ním.

možná povolání související s jazyky: Především povolání, ve kterých zúročí svoje vyjadřovací schopnosti, takže jak už jsme zmínili například překladatelé. Blíženec je však tak mnohostranný, že mu mnohdy trvá déle než jiným zvolit si profesi.

Rak

Rak je sice vodní znamení, a tudíž velmi citově a emocionálně založené, ale v otázkách financí, povolání apod. bývá nečekaným realistou. Také on se učí spíš to, co pro svoji práci potřebuje- dává přednost jazykům světovým. Mnozí Raci jsou však tak rádi doma, že důvod, proč se učit cizí jazyky se hledá jen obtížně. Rak je velmi plachý a nerad poutá pozornost. Nejeden Rak je poetická osobnost a rád si přečte například poezii v originále. Mnohý Rak tíhne k slovanským jazykům, zejména k ruštině.

možná povolání související s jazyky: Rak překoná-li svůj ostych, může být výborným učitelem. Je to znamení, které rádo pomáhá a rádo předává, najdeme je často také v sociální oblasti. Jakékoliv jiné profese související s jazykem, jsou pro něj příliš náročné na stres. Nemá rád vypětí a mnozí Raci se také stydí mluvit – což ostatně musí překonat i u toho vyučování. Mnohý Rak zjistí, že něco umí, až když to učí někoho druhého. Klasickým příkladem je maminka od dětí (a že ženy Raci bývají s dětmi dlouho doma!), kterou angličtina nikdy moc nebavila, ale když začne dělat domácí úkoly se svou ratolestí, objeví v sobě nový talent.

Paradoxně nejeden Rak také pracuje v cestovním ruchu, jde především o recepční nebo průvodce po městě. Raka prostě baví pečovat o druhé, poskytovat jim potřebné informace.

Lev

Lev je všestranné znamení, sebevědomé, prakticky o sobě nepochybuje. Většinou na co sáhne, to mu jde. Může být dobrým samoukem, ale raději chodí do kurzu, je totiž rád mezi lidmi a rád ukáže, co umí. Lev je rychlý, rozhodný, může být výborným tlumočníkem, ale protože je rád vidět a rád mluví sám za sebe, ještě více se uplatní v diplomacii, v různých oblastech mezinárodních vztahů, mezinárodního obchodu. Jazyky se učí spontánně, často lépe mluví než píše. Lev má rád luxus a proto jistě najdete víc Lvů, kteří se učí italsky či francouzsky než Lva, který by se věnoval rumunštině nebo ukrajinštině. Nicméně výjimka potvrzuje pravidlo a Lev může vyniknout v čemkoliv.

možná povolání související s jazyky: diplomacie, zahraniční obchod a velmi často také podnikání – Lev je samostatný a rád se rozhoduje sám za sebe. Má také přirozenou autoritu u svých podřízených. Lev může být také dobrým politikem.

Panna

A máme tu zase jedno zemské znamení. Ono, obecně je to s těmi zemskými znameními těžké, pokud jde o vztah k novým cizím věcem a zvláště co se týče cestování. Panna je silně orientována domov. Když cestuje, vždy se ráda vrací, možná až příliš ráda. Mnohé Panny cestují spíš pro potěšení z návratu. A skutečně, na ten se těší už od prvního dne cesty. Ve studiu je však Panna výjimečná. Je trpělivá, systematická, pořádná. Mívá výborně vedené, uhledné zápisky. Dokáže se dobře soustředit a má dobrou paměť. Panna je velmi praktická, a to se projevuje také ve výběru jazyka, Panny se učí převážně anglicky a německy. Často u nich písemný projev významně převyšuje ten ústní. Ovládají gramatiku, ale v konverzaci mohou být trochu těžkopádní. Jsou dobří samouci. Panna je svým naturelem přitahována k německé kultuře, případně k zemím Beneluxu.

možná povolání související s jazyky: Ne že by tedy Panna měla zvlášť přímou cestu k některému povolání, ale pro co se rozhodne, to zvládne dobře, lze říct až dokonale. Určitě převažují „znalostní“ obory, než ty které vyžadují bystrost a rychlost, takže jistě spíš překladatel než tlumočník. Ve výuce je Panna často nemožným pedantem. Pokud však v sobě tohle potlačí, může se stát i dobrým učitelem. Jinak obecně Panna tíhne spíš k analytickým činnostem – například inženýrství, architektura, informatika.

Váhy

Snad aby učinili radost svému názvu, jsou lidé ve znamení Vah většinou rozvážní, někdy až moc. Často jim trvá dlouho, než nabydou takové jistoty v nějakém oboru, že jsou ochotni jít „s kůží na trh“. Zároveň však mají umělecké vlohy a jsou také velmi kompetentní pro duševní práci. Váhy mají také dobré vyjadřovací schopnosti. Oproti ostatním znamením jednoznačně vynikají v etice a estetice.

možná povolání související s jazyky: Spíše taková, která nekladou vysoké nároky na rychlost a hbitost, a také taková, která upřednostňují písemný projev před mluveným. Váhy výrazně upřednostňují kvalitu nad kvantitou. Výborným příkladem vhodné profese je například umělecký překlad. Váhy také mohou být dobrým literárním kritikem – jsou intelektuálně založené, ale nejsou znamením „rýpavým“ nebo pedantským. Prostě Váhy dokážou objektivně zhodnotit klady i zápory. Váhy však také mívají vyšší finanční nároky na své ohodnocení.

Štír

Štír bývá inteligentní, soutěživý, tvořivý, má dobrou paměť – má tudíž dobré předpoklady pro studium obecně. Mnozí Štíři tíhnou k exotickým jazykům – například perštině nebo turečtině, mohou se také nadchnout pro Balkán. Tato originalita a touha po ní se obecně ve Štířím konání velmi projevuje.

možná povolání související s jazyky: Mezi Štíry je mimořádné množství lékařů, chirurgů, patologů apod. Takže potud jazyky nic moc. Štíři se velmi hodí na vedoucí místa, jsou dobrými šéfy. Mohou se stát také učitely. Překladatelů a tlumočníků mezi nimi najdeme pomálu, to není pro ně dost na očích a není to kreativní, oni neradi jen tak reprodukují. Učitelská profese by sice seděla jejich naturelu, ale to by muselo mít naše školství trochu jinou koncepci – Štíři v pedagogice vyhledávají alternativní metody, vyhovovala by jim například waldorfská škola. Také Štír může déle hledat, ne nijak mimořádně dlouho, avšak déle.

Střelec

Poslední z ohnivých znamení má pochopitelně hodně společného s oběma předešlými. Střelec je rychlý, impulzivní. Rozhoduje se okamžitě, podle nálady a často také dělá stokrát raději to, co nemusí, než to, co se po něm chce. Tak se klidně stane, že se Střelec zapíše z náhlého impulzu na kurz maďarštiny, a potom ho stojí hodně sil a vůle dochodit. Pozor! Nelíbí-li se mu však vyučující, tak je rozhodnuto. Adieu! Střelec rád studuje jazyky neobvyklé a zajímavé. Střelec velmi touží po práci v zajímavém a nestereotypním prostředí. Střelec se také vemi snadno zamiluje do cizinky/  cizince, no a to se mu to pak samozřejmě učí jedna báseň.

možná povolání související s jazyky: Střelcům se vůbec nejvíc ze všech znamení doporučuje volba povolání v oblasti zahraničních styků, cestování, jazyků. Může to být cokoliv od diplomata, přes učitele, tlumočníka nebo zahraničního reportéra až po celníka nebo lingvistu.

Kozoroh

Kozoroh se zakousne a naučí se vpodstatě cokoliv, je tvrdohlavý. Děti Kozorozi se mohou docela dobře naučit něčemu výborně z pouhé hrdosti spíš než ze zájmu. Později v práci se to projevuje přístupem: Co pro svou práci potřebuji, to se vždy naučím. Kozoroh má také disciplínu a dokáže výborně zacházet s časem. Mezi Kozorohy najdeme nejvíce těch, kteří ráno vstanou v pět, aby se připravili na zkoušku, nebo si nachystali výuku apod. Tito lidé, co začnou, to jentak neopouští. Nejsou však příliš kreativní, a tudíž se nehodí pro činnosti, ve kterých mají sami aktivně věci vytvářet. Nemají také příliš velké estetické cítění. Kozoroh může být dobrým samoukem. Kozoroh má méně fantazie a alternativní způsoby výuky ho zpočátku spíš odradí, navíc v některých nekonvenčních, moderních metodách výuky apod. není ani schopen aktivně se účastnit.

možná povolání související s jazyky: Kozoroh se velmi hodí pro činnost badatelskou, a to zejména kabinetní. Je ideálním člověkem pro katalogizaci celé knihovny, stejně tak může být pečlivým korektorem. Může se uplatnit také v tiskařině a grafice.

Vodnář

Všichni zrozenci vzdušných znamení (kromě Vodnáře také Blíženci a Váhy) jsou zdatní v komunikaci a obecně také spíše v duševní než manuální práci. Vodnář má navíc vysokou schopnost analytického myšlení a dobře se uplatní ve vědě. Vodnář je rád originální, takže učí-li se jazyky, často sahá po ne zcela běžných jazycích. Jeho naturelu dobře odpovídají například keltské jazyky nebo baltské jazyky.

možná povolání související s jazyky: Vodnář je typický vědec, takže ze všech zde probíraných profesí se na něj jednoznačně nejvíc hodí lingvista, filolog, může být také literárním vědcem. Vodnáře také často potkáte v nakladatelstvích a tiskárnách.

Ryba

Ryba je ze všech znamení největším snílkem. Žije ve svém vlastním světě, který je plný citů a emocí. Co se týče studia, mnohdy si představuje, jaké by to bylo umět to a to, než aby si sedla a dala se do toho. Na druhou stranu, když už se něčemu věnuje, má záhy dobrou intuici, což se zejména při studiu jazyků velmi brzy projeví jako něco, čemu se obvykle říká jazykový cit. Najde-li Ryba v sobě vůli, je mimořádně dobrý samouk, a to mimo jiné z toho důvodu, že učení se v kolektivu je pro ni svým způsobem zátěž, nerada mluví před větším počtem lidí. Také má ráda pomalé tempo, které si může sama řídit. Ryby také mají výrazně lepší psaný projev než mluvený. Co se týče konkrétních jazyků, ke kterým může být Ryba přitahována, nedopočítali bychom se. Rybí snění je nekonečné, a tak někteří jsou přitahováni norskými fjordy, jiní portugalským fadem. Nicméně lze říci, že Ryba tíhne ke kulturám s bohatou mytologií (například Kelti).

možná povolání související s jazyky: Ryba překoná-li svůj ostych, může být výborným učitelem. Je velmi empatická, může navázat se svými studenty výborné vztahy i mimo hodinu. Učitele Ryby studenti rádi pozvou i na mimoškolní sraz. Ryba má také vytříbený vkus a estetické vlohy, uplatní se například v uměleckém překladu. Ačkoliv také Rybám, podobně jako Blížencům (i když ze zcela jiných důvodů) často poměrně dlouho trvá, než zakotví v nějaké profesi.

vložil/a | rubrika: , ,

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.