10 věcí, které jste pravděpodobně nevěděli o ukrajinštině (Olha Cherevyk)

1. Ukrajinský jazyk je jediným státním jazykem Ukrajiny a mateřským jazykem Ukrajinců v zahraničí (v Polsku, České republice, Moldavsku, Kazachstánu, Rusku, Bělorusku, Uzbekistánu, Slovensku, Rumunsku, Itálii, Portugalsku, Velké Británii, Kanadě, USA, Argentině,  Brazílii, Austrálii a dalších zemích).

2. Ukrajinština je jedním z dvaceti nejrozšířenějších jazyků na světě. Celkový počet ukrajinských mluvčích se odhaduje na cca.45 milionů lidí.

3. V různých podobách a různých státních celcích, kde Ukrajinci žili, byla ukrajinština zakazována a potlačována po dobu 376 let, až do roku 1991, kdy Ukrajina získala nezávislost. Celkem bylo vydáno 56 oficiálních zákazů. Více o zákazech ukrajinského jazyka v tomto videu (v ukrajinštině, ale srozumitelné).

4. Ukrajinci svému jazyku říkají slavičí a slavík je jedním ze symbolů Ukrajiny. Slavík se řekne соловей /čti solovej/ a proto když bude řeč o солов’їна мова /solovjina mova/, vězte, že je to to samé jako українська мова /ukrajinska mova/, tedy ukrajinský jazyk. 

P. S. Kapela Go_A měla reprezentovat Ukrajinu na Eurovision Song Contest 2020 v Rotterdamu s písní „Соловей“, ale soutěž se kvůli pandemii nekonala. Písnička je tady.

5. Ukrajinština patří mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. Podle podobnosti slovní zásoby je ukrajinštině nejblíže běloruština (84 % celkové slovní zásoby), dále polština (70 %), slovenština (68 %) a ruština (62 %). Pro srovnání, lexikální struktura angličtiny se liší od nizozemštiny o 37 % a švédštiny od norštiny o 16 %.

6. Podle fonetických a gramatických rysů má ukrajinský jazyk nejvíc společného s běloruštinou (29 společných rysů), češtinou a slovenštinou (23 společných rysů), polštinou (21 společných rysů), srbštinou a makedonštinou (20   společných rysů), slovinštinou (18 společných rysů), a s ruštinou — pouze 11 společných rysů.

7. Na fonetické úrovni má ukrajinský jazyk:

  • největší počet fonémů ze všech slovanských jazyků – 48;
  • největší hlasitost — „průhlednost“, melodičnost;
  • největší počet korelačních dvojic měkkých a tvrdých souhlásek;
  • jasný rozdíl mezi [ɪ] (písemně – и) a [i] (písemně – і) na fonemické úrovni. Příklad: дім /dim/ dům vs. дим /dym/ dým, бік /bik/ bok vs. бик /byk/ býk.

Dvojice si můžete poslechnout zde: 

8. Na morfologické úrovni v ukrajinském jazyce:
  • vokativ je v ukrajinštině dosud živý (na rozdíl od jiných východoslovanských jazyků). Příklad: 1. pád син /syn/ — 5. pád сину /synu/, 1. pád Олена /olena/ — 1. pád Олено /oleno/;
  • zároveň se u podstatných jmen mužského rodu používají variantní koncovky dativu (např.: 1. pád син /syn/ — 3. pád сину synu, синові synovi; 1. pád вітер /viter/ vítr — 3. pád: вітру /vitru/ вітрові /vitrovi/);
  • existují dva způsoby, jak vytvořit budoucí čas: syntetický (я ходитиму ja chodytymu) a analytický (я буду ходити ja budu chodyty). 

(Přízvuk je vždy na vytučněné samohlásce).

9. Obrázek s abecedou je tady. zdroj tady. Moderní ukrajinská abeceda používá ukrajinskou azbuku. Ukrajinská abeceda má 33 písmen k označení 48 fonémů.

6 samohlásek: [ɑ] — а, [ɛ] — е, [i] — і, [u] — у, [ɔ] — о, [ɪ] — и;

32 hlavních souhlásek:  [m] — м, [n] — н, [nʲ] — нь, [b] — б, [d] — д, [d͡z] — дз, [d͡zʲ] — дзь, [d͡ʒ] — дж, [dʲ] — дь, [ɡ] — ґ, [p] — п, [t] — т, [t͡s] — ц, [t͡sʲ] — ць, [t͡ʃ] — ч, [tʲ] — ть, [k] — к, [w] — в, [j] — й, [ɦ] — г, [z] — з, [zʲ] — зь, [ʒ] — ж, [f] — ф, [s] — с, [sʲ] — сь, [ʃ] — ш, [x] — х, [l] — л, [lʲ] — ль, [rʲ] — рь, [r] — р,
 

a dalších 10 zdvojených souhlásek: [ɲː] — změkčené нн, [ɟː] — změkčené дд, [cː] — změkčené тт, [ʎː] — změkčené лл, [t͡sʲː] — změkčené цц, [zʲː] — změkčené зз, [sʲː] — změkčené сс, [t͡ʃʲː] — změkčené чч, [ʒʲː] — změkčené жж, [ʃʲː] — změkčené шш.Příklad zdvojených souhlásek: кохання /kochaňňa/ láska (viz Wiktionary), життя /žyťťa/ život (viz Wiktionary)

Абетка /abetka/ neboli ukrajinská abeceda:

zdroj: https://biggggidea.com/project/ridna-abetka-narodzhena-vilnoyu/

10. Ukrajinská abeceda je ve srovnání s jinými azbukami výjimečná tím, že má písmena Ґ ґЄ є, a Ї ї.
 
Příklady slov:
Україна /ukrajina/ Ukrajina, українці /ukrajinci/ Ukrajinci, Київ /kyjiv/ Kyjev
солов’їна /solovjina/ slavičí
їжа /jiža/ jídlo
їжак /jižak/ ježek
він її кохає /vin jiji kochaje/ on ji miluje
вона його кохає /vona joho kochaje/ ona ho miluje
єдиноріг /jedynorih/ jednorožec
ґава /gava/ vrána šedá
 
Autorkou textu je Olha Cherevyk.
 
 
Umí ukrajinsky, anglicky, španělsky, česky a rusky. Synestetik. Zajímá se o jazyky, alternativní vzdělávání, umění a dětskou literaturu. Zájemcům o Ukrajinu doporučuje mrknout na Ukraїner.

 
vložil/a | rubrika:

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.