Vyznáte se v jazycích OSN? (Líza Getta)

Na 24. 10. připadá Den Organizace spojených národů. OSN má celkem 6 oficiálních jazyků. Každý z nich má navíc svůj den: arabština slaví 18. 12., francouzština 20. 3., čínština 20. 4., angličtina a španělština 23. 4. a ruština 6. 6. Při této příležitosti pro vás máme kvíz: Vyznáte se v jazycích OSN? (Odpovědi najdete dole.)

1) Který jazyk je kromě angličtiny úředním jazykem Mezinárodní vesmírné stanice (ISS)?

a) francouzština

b) čínština

c) ruština

2) V kolika zemích je španělština úředním jazykem?

a) 53

b) 20

c) 14

3) Který jazyk má na světě nejvíc rodilých mluvčích?

a) francouzština

b) čínština

c) angličtina

4) Oficiální jazyky OSN byly přidávány postupně. Který z nich je v organizaci „nejmladší“?

a) arabština

b) čínština

c) španělština

5) Ve které evropské zemi je znalost angličtiny dlouhodobě na nejvyšší úrovni?

a) Švýcarsko

b) Estonsko

c) Nizozemsko

6) Který z uvedených slovanských jazyků se zapisuje cyrilicí stejně jako ruština?

a) srbština

b) chorvatština

c) albánština

7) Který z uvedených jazyků se nezapisuje arabským písmem?

a) perština

b) svahilština

c) kurdština

8) Který jazyk nepatří do stejné jazykové rodiny jako francouzština (tedy do rodiny románských jazyků)?

a) rumunština

b) portugalština

c) baskičtina

9) V kolika zemích Afriky je arabština úředním jazykem?

a) 26

b) 13

c) 5

10) Ve které z následujících zemí ruština není úředním jazykem?

a) Bělorusko

b) Ukrajina

c) Kazachstán

Odpovědi & zajímavosti

1) Správná odpověď: C. V roce 2011 byl ukončen program NASA Space Shuttle a jediným způsobem cestování na ISS se stala ruská kosmická loď Sojuz. Protože jsou všechny její ovládací prvky v ruštině, musí každý, kdo se rozhodne opustit planetu Zemi, povinně naučit rusky (včetně vesmírných turistů). Ruština je nezbytná i proto, že řídicí středisko mise z Moskvy vydává povely v ruštině.

2) Správná odpověď: B. Těchto 20 zemí, kde má španělština status úředního jazyka, jsou: Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador, Rovníková Guinea, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Španělsko, Uruguay, Venezuela. Největší počet španělsky hovořících žije v Mexiku (110 milionů), za nimž následují Kolumbie, USA a Argentina. Španělština je úředním jazykem také v Portoriku, které se někdy počítá jako dvacátá první země. Portoriko ale není suverénní stát, jedná se o tzv. nezačleněné území USA. 

3) Správná odpověď: B. Na téhle otázce je vidět relativita rozšířenosti nějakého jazyka. Záleží vždy na tom, co je pro nás důležitější: počet států, kde se daným jazykem hovoří, kde má svůj oficiální status, kolik lidí se jej učí, kolik lidí jim mluví od narození, nebo v jakém odvětví dominuje… Rodilých mluvčích čínštiny (mandarinštiny) je dle časopisu Etnologue (statistika za rok 2022) zhruba 920 milionů. Na druhém místě je španělština (475 milionů), na třetím angličtina (373 milionů) a následuje hindština (344 milionů).

4) Správná odpověď: A. Charta OSN roku 1945 nepřímo stanovila oficiálními jazyky organizace: angličtinu, čínštinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu, což byly jazyky dříve používané Společností národů. Arabština se úředním jazykem OSN stala v roce 1973, protože do organizace přibývalo stále více arabsky hovořících zemí.

5) Správná odpověď: C. Tuhle pozici si Nizozemsko drží od roku 2016 v žebříčku English Proficiency Index (EF EPI), přičemž v předchozích letech zaujímalo 2., max. 3. příčku. Znalost angličtiny je zde naprosto běžnou záležitostí, a to u 90–93 % obyvatelstva. Může za to relativně velká podobnost obou jazyků, otevřenost k přejímkám, využití titulků místo dabingu, nebo rozšíření univerzitního vzdělání v angličtině nejen pro zahraničí, ale i nizozemské studenty.

6) Správná odpověď: A. V současné době se cyrilicí zapisuje celkem 7 slovanských jazyků: makedonština, bulharština, bosenština, srbština, ukrajinština, běloruština a ruština. Srbština a bosenština jsou navíc zajímavé tím, že používají jak latinku, tak i cyrilici. Nejsou to ale jen slovanské jazyky, které mají svou abecedu založenou na cyrilici – patří k nim zejména mongolské a turkické jazyky: např. mongolština, kazaština, baškirština atd. Mnohé jazyky z těchto oblastí navíc prodělalo četné změny: např. uzbečtina se původně zapisovala arabským písmem, od roku 1927 latinkou, od roku 1940 cyrilicí a od roku 1992 opět písmem založeném na latince.

7) Správná odpověď: B. Kromě arabštiny se v současné době zapisují zejména následující jazyky: perština (Írán, Afganistán), paštunština (Afganistán a Pákistán), kurdština (části Íránu, Sýrie a Turecka) a urdština (Pákistán, části Indie). Dříve ale arabské písmo používala řada dalších jazyků. Jedním z nich je svahilština, která se vyvinula v 18. a 19. století míšením arabštiny s původními africkými jazyky na pobřeží Indického oceánu. Na latinsku svahilština přešla pod nátlakem koloniálních mocností v 19. století. 

8) Správná odpověď: C. Skupina románských jazyků se vyznačuje tím, že všechny jazyky, které do ní patří, se historicky vyvinuly z vulgární latiny. Nejznámějšími reprezentanty této skupiny jsou: francouzština, italština, španělština, portugalština a rumunština. Patří sem ale také např. sardinština a některé menšinové jazyky Španělska: katalánština a galicijština. Baskičtina, byť se používá na území Španělska, však mezi románské jazyky nepatří. Nepatří ale ani do rodiny indoevropské, a tak je vznik baskičtiny dodnes pro lingvisty docela záhadou. Jisté je však jedno – Španělé žijící mimo autonomní oblast Baskicko v baskičtině nerozumí ani slovo.

9) Správná odpověď: B. Počet mluvčích arabského jazyka se v Africe odhaduje na zhruba 100 milionů, z nichž převážná většina žije ve státech na severu kontinentu. Jediným úředním jazykem je arabština v Egyptě, Libyi, Tunisku a Mauretánii. Jedním z několika (většinou ze dvou) úředních jazyků je arabština v Somálsku, Eritrei, Súdánu, Čadu, Alžírsku, Maroku, Džibutsku, na Komorských ostrovech a v Západní Sahaře.

10) Správná odpověď: B. Ruština je v současné době úředním jazykem celkem pěti samostatných států, přičemž jediným úředním jazykem je pouze v Rusku. Jedním z úředních jazyků je pak v Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Z částečně uznaných států pak plní funkci úředního jazyka také v Abcházii a Jižní Osetii. Na Ukrajině byla již od rozpadu SSSR jediným úředním jazykem ukrajinština, v roce 2019 byl navíc přijat zákon „O zajištění fungování ukrajinštiny jako státního jazyka“, který zakotvil primární užívání ukrajinštiny ve veřejném sektoru.

 

 
vložil/a | rubrika: ,

Jazykový zpravodaj

Baví vás jazyky stejně jako mě? Líbí se vám články v Jazykovém koutku? Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu, můžeme zůstat v kontaktu a já vám vždy jednou týdně pošlu novinky ze světa jazyků – nové články na blogu, jazykové zajímavosti nebo tipy na zábavnější a efektivnější učení. Také se dozvíte o akcích, které nezveřejňuji na webu.