Search results for “ladislav vorel”

A zase ta gramatika (Ladislav Vorel)

Když se v rámci učení se cizího jazyka řekne ,,gramatika‘‘, tak se žáci a studenti rozdělí (velmi zjednodušeně řečeno) na dva základní tábory. Na ty, kteří gramatiku nemusí, a na ty, kterým nevadí. Uvnitř těchto táborů jsou jistě další podskupiny jako např. ti, co gramatiku nenávidí popř. neřeší vůbec, nebo ti, co si v gramatice přímo libují, […]

Jak se učí francouzština v Cizinecké legii (Ladislav Vorel)

Pojem Cizinecká legie je široce známý, ale málokdo má přesné informace, jak to tam vlastně chodí. Jedná se, laicky řečeno, o jednotku francouzské armády, jejíž členové jsou výhradně cizinci, kteří se mohou ucházet o členství, ať jsou z jakékoliv země na světě. Cizinecká legie je otevřena dokonce i pro samotné Francouze, kteří ale mohou sloužit jen […]

Opravdu se mám pustit do té francouzštiny? (Ladislav Vorel)

Tak tuto otázku si jistě položilo mnoho lidí a ještě mnohem více lidí si určitě alespoň jednou v životě řeklo (nebo jen pomyslelo), jak by bylo fajn umět francouzsky. Ano, umět francouzsky je opravdu fajn, častým problémem ale je, že mnozí onu touhu umět francouzsky nikdy nezrealizují, a to i tehdy, mluví li jinak třeba i […]

Záhada osmičky a noci (Ladislav Vorel)

Pokud někomu název článku nedává smysl, pak se mu vůbec nedivím, mně by také nedával, kdybych nevěděl, o čem budu psát. Někdo však možná i tuší, o čem asi bude řeč a někdo možná i ví. Poprvé jsem o záhadě osmičky a noci (není to oficiální název záhady, jen můj název pracovní) slyšel před mnoha […]

Německé předpony – systém nebo záhada? (Ladislav Vorel)

Občas (ne-li často) jsem se setkal s názorem, že po angličtině je rozumné vzít si němčinu, protože oba jazyky se řadí mezi germánské, tudíž si musí být podobné, a tak němčina se po angličtině nebude zdát tak těžká. Ano, je to zdánlivě logický názor, který ovšem nebere v úvahu např. to, že angličtina byla silně ovlivněna francouzštinou […]

Bát se či nebát se chyb? (Ladislav Vorel)

Kdo rád dělá v životě zásadní chyby? Asi nikdo, a čím je chyba vážnější, tím více se jí chceme vyvarovat. Samozřejmě platí, že není chyba jako chyba a jistě je rozdíl mezi chybou, kdy si člověk třeba jen špatně spočítá peníze a vezme si jich na nákup méně než po něm chtějí u pokladny a chybou, […]

Shoda ve francouzštině (Ladislav Vorel)

Před mnoha lety jsem doprovázel jednu skupinu Francouzů při jejich návštěvě Prahy. Když jsem se jich zeptal, co jim jako rodilým Francouzům dělá ve francouzštině největší problém, většina z nich okamžitě odpověděla:,,L´accord“. Ano, l´accord neboli shoda může potrápit nejen ty, co se francouzštinu učí jako cizí jazyk, ale dokonce i samotné Francouze. A proč i samotné […]

Orientujete se v minulých časech jazyka, který právě studujete a víte, jak se jednotlivé časy jmenují a tvoří? Pokud ne, nevadí. A nevadí ani to, pokud se v tom svém cizím jazyce orientujete velmi dobře, ale zajímá vás, jak to vypadá v jiných jazycích. A jestli k tomu všemu máte rádi srovnávací tabulky, pak je to ještě lepší […]

Je španělština opravdu tak snadná? (Ladislav Vorel)

Tvrzení, že španělština je lehký jazyk, jsem v různých podobách slyšel již mnohokrát. Za všechny ty případy zmíním hovor, který jsem vyslechl ve vlaku, kdy jedna studentka vysoké školy vyprávěla, že vůbec nemá ráda cizí jazyky a proto si jako další povinný cizí jazyk na škole vybrala španělštinu. Někdo jí totiž poradil, že je lehká […]

Le français en ligne (Ladislav Vorel)

Je možné naučit se jazyk bez internetu? Tak jistě, možné to je, stačí podívat se jen ,,pár let“ zpátky a jinak to nešlo. Ovšem nevyužít dnes internet při učení se cizímu jazyku nebo při jeho zdokonalování znamená vyhnout se velmi užitečné možnosti, jak si studium cizího jazyka zkvalitnit, zpříjemnit a obohatit. A neplatí to jen […]

Než se pustím do odpovědi na tuto otázku, musím samozřejmě upřesnit, co myslím pod pojmem ,,umět cizí jazyk“. Názory, co znamená ,,umět cizí jazyk“, totiž mohou být a často jsou velmi rozmanité. Někdo má dojem, že dokud nebude mluvit jako rodilý mluvčí, nemůže plnohodnotně tvrdit, že daný jazyk ovládá a jiný se zase nebude rozpakovat […]

Francouzské passé composé a pomocná slovesa (Ladislav Vorel)

Učí li se člověk francouzštinu a nějakou dobu vytrvá (nebo musí vytrvat…třeba ve škole), velmi brzy se dostane ke gramatickému jevu nazývanému ,,passé composé“. Jedná se většinou o první seznámení se studenta s tím, jak francouzština vyjadřuje minulost, a od této chvíle už ho čeká jen další a další nesmírně zajímavá cesta do rozmanitostí francouzských vyjádření […]

Setkat se s maďarštinou není v našich geografických podmínkách ničím výjimečným. Mnozí Češi v Maďarsku byli nebo touto zemí projížděli, Budapešť je velmi krásné město, které mnozí cíleně (i opakovaně) navštěvují, pojmy jako Balaton nebo Debrecín není třeba více představovat. Není též raritou slyšet maďarštinu z úst maďarských turistů v Čechách, v Praze jsem maďarštinu na ulicích, v kavárnách nebo v metru slyšel […]

Esperanto - ano či ne? (Ladislav Vorel)

Když se člověk zajímá o cizí jazyky, dříve nebo později se v nějaké podobě setká s problematikou esperanta, a to buď s někým, kdo je nadšený esperantista, nebo naopak s těmi, kdo esperanto neuznávají nebo i s těmi, kteří esperanto nijak neřeší a přitom mají jinak k cizím jazykům pozitivní vztah. Takže, má smysl učit se esperanto? Na to samozřejmě neexistuje […]

Co myslíte, je těžší naučit se správně psát francouzsky nebo anglicky? Někdo by možná hned řekl, že těžší je přece anglický pravopis, jelikož má spoustu nepravidelností, nelogičností a záludností. Ovšem někdo jiný zase třeba namítne, že francouzský pravopis je sice mnohem strukturovanější a pravidelnější, ale pokud člověk francouzský pravopisný systém plně nechápe, může být horší […]

Plně si uvědomuji, že již takto položená otázka může vzbudit podobný pocit, jako kdybych se zeptal, zda je Země opravdu kulatá. Cožpak není jednoznačně vědecky prokázáno, že románské jazyky pocházejí z latiny? A není to snad též jasně patrné při srovnání latiny a románských jazyků, z nichž ty základní uváděné jsou francouzština, španělština, italština, portugalština a rumunština? […]

Když jsem se jako šestnáctiletý student gymnázia zapsal na jazykový kurs němčiny v mém rodném městě (jedna z mála možností jak se mimoškolně za totality jazykově dále vzdělávat), poznal jsem jako svého učitele němčiny velmi zajímavého staršího pána (no, možná byl v té době ve věku jako já dnes), který skutečně kvalitně ovládal všechny světové jazyky a k tomu […]

Čtyři důvody, proč si zvolit němčinu (Ladislav Vorel)

Už dávno (naštěstí) je pryč doba, kdy na základních školách se povinně vyučoval jen ruský jazyk a možnost dostat se k jazyku dalšímu byla až na školách středních, a to zdaleka ne na všech. V těchto dobách minulých byla velmi častou volbou němčina nebo angličtina (mnohé školy ani jiné další jazyky po ruštině nenabízely), a jazyky jako […]

Radosti a strasti francouzského "co" (Ladislav Vorel)

Výraz  „co“ patří při výuce cizích jazyků k prvním slovům, které se student dozví a se kterým brzy umí tvořit základní věty. Zeptáme-li se kohokoliv, kdo se byť nedávno začal učit anglicky, jak se řekne „co“, pak většinou bez dlouhého váhání odpoví: „What“. Odpověď na stejnou otázku pro začínajícího němčináře také nebývá složitá a řekne pravděpodobně […]

Hudební sluch a cizí jazyky (Ladislav Vorel)

    Možná nebo dokonce jistě jste již od někoho slyšeli takovouto větu: „Tomu půjdou jazyky, neboť má dobrý hudební sluch.“ Podobný názor je slyšet v mnoha podobách, kdy ten, kdo něco takového říká, vyjadřuje své přesvědčení o tom, že hudební sluch má důležitou ne-li podstatnou úlohu při učení se cizím jazykům. A tak se o […]

Gramatická analýza při výuce cizího jazyka (Ladislav Vorel)

Je nutno analyzovat gramatiku při výuce cizího jazyka? Pokud v této úvaze čekáte naprosto jasnou a vyčerpávající odpověď, pak musím předem upozornit, že ji nenaleznete i přesto, že já sám pro své potřeby v rámci cizích jazyků mám odpověď zcela jednoznačnou. Ale nepředbíhejme, vše se dozvíte.  Na úvod dovolte malou vzpomínku. V roce 1982 jsem o prázdninách odjel jako […]

Jak na poslech (Ladislav Vorel)

Jak se lze (na)učit porozumět cizímu jazyku Každý, kdo se zabývá nějakým cizím jazykem a neostýchá se ho v cizině nebo ve styku s cizinci používat, jistě někdy zažil situaci, kdy prostě nerozumí tomu, co mu ten druhý říká. Pokud člověk s nějakým jazykem začíná, tak se taková situace samozřejmě opakuje velmi často. Nemusí to ovšem působit nijak velkou psychickou újmu, […]