ruština

Rusko-čeští falešní přátele

банка [banka] позор [pozor] везение [vezenie] укол [ukol] скалка [skalka] родина [rodina] живот [život] заказ [zakaz] запас [zapas] запор [zapor] кличка [klička] мех [mech] награда [nagrada] ночник [nočnik] овощи [ovoši] отказ [otkaz] охотник [ochotnik] парта [parta] запах [zapach] страна [strana] стул [stul] суп [sup] трус [trus] урок [urok] час [čas] a. břicho b. hodina c. […]

Tři tipy k ruské výslovnosti (Eva Malenová)

Možná patříte k těm, kdo si jen při pomyšlení na pilování správné výslovnosti v cizím jazyce myslí něco o… …nadbytečnosti 🙂 Ano, je lákavé se výslovností vůbec nezabývat, protože na začátku studia jazyka je plno jiných věcí: zvládnout slovní zásobu, zafixovat si ji tak, aby vůbec naskočila na jazyk v potřebné chvíli, pochopit gramatiku, aby vůbec šlo […]

Velikonoční pochoutky z celého světa (Líza Getta)

Spojené Království: Simnel Cake Ovocný koláč pokrytý vrstvou marcipánu a 12 marcipánovými kuličkami, které představují 12 apoštolů. Simnel pochází z latinského simila, označující jemně mletou pšeničnou mouku. V anglických pramenech se tohle slovo začíná objevovat počátkem 11. století ve významu zvláštního druhu chleba. K označení koláče se simnel začalo používat o dvě století později, zprvu se ale jednalo […]

O ruštině s Evou Malenovou

Tento rozhovor vznikl v lednu 2022 a tudíž v trochu jiném kontextu, než je ten současný. S Evou jsme se ale shodly, že bychom rozhovor ani dnes nevedly o moc jinak. Hledaly jsme totiž především odpovědi na otázky: Jaké chyby v ruštině děláme nejčastěji? A jak se jim vyhnout? Jak se ruštinu můžeme učit zábavně? […]

Ďábelští supi a pečení čápi (Líza Getta)

Kdo by to byl řekl, že zrovna názvy některých opeřenců budou budit stejné dojmy napříč jazyky a kulturami. Sova je vždy moudrá, páv pyšný, slepice hloupá, labuť věrná, sup krvelačný, krkavec krutý, papoušek upovídaný… A co víc, do idiomů se dostaly i části ptáků:, Někdo mluví tak, jak mu zobák narostl a chlubí se cizím […]

Rodové komplikace (Líza Getta)

„V evropských jazycích je odedávna nastolena nadvláda muže nad ženou.“ (Pavel Eisner, Chrám a tvrz, 1946) V sedmdesátých letech minulého století zaznamenala boom tzv. feministická lingvistika, jejímž posláním se stalo programové odstraňování jazykové nerovnoprávnosti pohlaví. Je třeba přiznat, že z této iniciativy plynou na jedné straně nemalé praktické komplikace, ale zároveň i zajímavá zjištění, co všechno se […]

Je lepší dostat pár, tuctovou, nebo -23? (Líza Getta)

Slovo vysvědčení se do češtiny dostalo doslovným překladem německého Zeugnis (zeugen = svědčit), jež se kromě označení listiny se známkami používá ve významu svědectví a velmi zřídka také jako vznešené synonymum ke slovu symbol, znak. Do dvacátého století se vysvědčení žákům nevydávala každý půlrok, ale až ve 14 letech, kdy splnili celou školní docházku. Existovaly […]

Co věští leden? (Líza Getta)

Leden, rusky январь, symbolizuje počátek. V ruštině i mnoha dalších jazycích propůjčil lednu jeho název římský bůh Janus, vládce všech dveří, vrat a vchodů. Kromě klíče jakožto neodnímatelného symbolu bývá Janus vyobrazován se dvěma tvářemi, které se dívají opačným směrem a mají symbolizovat neoddělitelnost začátku a konce, budoucnosti a minulosti. Janus byl rovněž bohem míru, […]

Idiomy do nového roku (Líza Getta)

Na rozdíl od Vánoc se Nový rok ve frazeologii moc neprosadil. Výrazy typu „jak na Nový rok, tak po celý rok“ sice v jazycích existují, ale většinou jsou využitelné pouze 1. 1. Existuje ale řada idiomů spojených s novým začátkem, které jsou aktuální nejen těsně po Silvestru. Start with a clean slate I’m willing to forget what happened and start with a clean slate. (Jsem ochotný zapomenout na […]

10 zrádných česko-ruských přátel, aneb ať vás nedostanou (Eva Malenová)

Pokud jste viděli film Kolja, znáte minimálně jedno rusko-české mezijazykové homonymum. Tak se totiž říká tomu, co zaznělo při popisu rudé sovětské vlajky. Slovo „красный“ [krasnyj] znamená navzdory českému očekávání „červená“, zatímco české „krásný“ se rusky řekne „красивый“ [krasivyj]. Ve své praxi jsem se s mezijazykovými homonymy setkala mnohokrát, často ve velmi úsměvných situacích a […]

Černá v různých jazycích (Líza Getta)

Black Friday – snad jediné slovní spojení, které v nás vzbuzuje příjemné pocity nehledě na dvě poměrně morbidní slova, která jej tvoří. Zatímco dnes je černý pátek neodlučitelně spojen s jedinečnou možností pořídit si ve slevách převážnou část vánočních dárků, jeho historie je o poznání temnější. První a skutečný Black Friday proběhl 24. září 1869, kdy došlo […]

Přeživší předlistopadové rusismy (Líza Getta)

Ačkoliv sametová revoluce takřka dokořán otevřela dveře novým anglickým slovům i významům, nadobro neodplavila ani některé rusismy, jejichž původ dnes už mnohdy není na první pohled rozpoznatelný. Vedle národního obrození tvoří období komunistické nadvlády v Československu jednu ze dvou nejplodnějších etap co do přejímání ruských výpůjček. Převážnou většinu rusismů přejatých po druhé světové válce tvořily novotvary […]

Původ tří halloweenských slovíček v češtině, angličtině, němčině a ruštině (Líza Getta)

V závěsu za 28. říjnem následuje Halloween – svátek, který si sice kvůli svým atributům nezískal srdce úplně všech, z lingvistického hlediska však nabízí nespočet zajímavostí pro studenty, lektory, překladatele i další jazykové nadšence! Nehledě na své pohanské tradice, má název svátku křesťanskou etymologii. „Halloween“ je zkratkou skotského All Hallows‘ Eve a znamená „předvečer všech […]

Poznej zemi a jazyk s videoklipy – Moldavsko (Michal Neumann)

Ať už studujeme cizí jazyk nebo se chystáme navštívit novou zemi, je vždy užitečné a zajímavé seznámit se také s danou kulturou. Videoklipy představují nenáročný, zábavný a rychlý způsob, jak si udělat představu o určité zemi a zároveň mohou být vhodným doplňkem studia místního jazyka. Aspoň tak to vnímám já a chci se s Vámi proto podělit […]

Práce se zabývá ruským sociálním dialektem, jmenovitě argotem kriminálníků a deklasovaných živlů. V první kapitole se věnuje pozornost terminologii, která se používá pro popis mluvy kriminálníků, např. tajný jazyk, smluvený jazyk, argot, žargon, blat, feňa aj. V druhé kapitole se snažíme ozřejmit druhy argotů – všeobecný, vězeňský a specializovaný. V třetí kapitole popisujeme hlavní funkce argotu a v […]